Wciąż spłacasz lub spłaciłeś kredyt CHF? Mimo problemów finansowych zastanawiasz się, czy warto iść do sądu z bankiem? Powinieneś wiedzieć, że nowe wyroki TSUE C-520/21 (bezumowne korzystanie z kapitału) i C-287/22 (możliwość zawieszenia płatności rat) są prokonsumenckie i dają kredytobiorcom frankowym więcej praw, jednocześnie odbierając je bankom.

Jak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skomentowali eksperci z Grupy Kapitałowej Votum?

Czy Frankowicz może zawiesić płatność rat?

Wyrok TSUE C-287/22

Katarzyna Wilk, radca prawny, Mędrecki & Partners Law Office

„Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-287/22, jeżeli sąd uzna za uprawdopodobnione roszczenie konsumenta w zakresie nieważności umowy kredytu, powinien uwzględnić jego wniosek o zabezpieczenie przez zawieszenie spłaty rat na czas postępowania sądowego, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności późniejszego wyroku. Dzięki temu, jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok sądowy, konsument jest chroniony przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi nieuczciwych postanowień umowy kredytu”.

Czy bank może pozwać frankowicza za bezumowne korzystanie z kapitału?

Wyrok TSUE C-520/21

Emil Mędrecki, radca prawny, Mędrecki & Partners Law Office

„Można już teraz przewidzieć, jaki wpływ będzie miał wyrok TSUE w sprawie C-520/21 na sytuację frankowiczów oraz banków. Przede wszystkim należy spodziewać się, że zmniejszy się atrakcyjność i popularność ugód oferowanych przez banki. Bankom odpadł ostatni straszak – argument, że jeśli ty nas pozwiesz to możesz się spodziewać również ataku z naszej strony. Konsumenci – kredytobiorcy, wiedząc że roszczenia banków są całkowicie bezpodstawne, z większą odwagą pójdą do sądu aby zgarnąć „całą pulę” po korzystnym wyroku, zamiast dzielić się korzyściami z bankiem w ugodzie. Dodatkowo banki mogą również wyciągnąć z takiego wyroku wnioski korzystne dla siebie. Jednoznaczne potwierdzenie, że żadne dodatkowe wynagrodzenie bankom się nie należy, powinno skutkować zaprzestaniem kierowania przez banki pozwów przeciwko swoim klientom. To przyniesie bankom wymierne oszczędności, które wcześniej były trwonione na koszty sądowe i obsługę prawną z góry przegranych procesów”.

  • Kancelaria Frankowicze
  • kredyt CHF
  • kredyt frankowy
  • wyrok TSUE