Grupa Kapitałowa Votum zarejestrowała znaczący wzrost zainteresowania klientów projektem sankcji kredytu darmowego (SKD). W ciągu pół roku firma zawarła imponującą liczbę 2,1 tysiąca kontraktów, co stanowi istotny krok w kierunku realizacji strategicznych celów całej firmy.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli spółki, GK Votum jest optymistycznie nastawione co do przyszłości tego projektu. Firma oczekuje, że już w 2024 roku liczba zawieranych kontraktów w ramach SKD przekroczy tysiąc miesięcznie, co jest wyrazem dynamicznego rozwoju działalności w tym segmencie rynku.

Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA, potwierdził powyższe cele firmy, zaznaczając:

Na ten moment jesteśmy na pułapie 500 spraw miesięcznie, jest naszą ambicją, żeby jeszcze w tym roku przekroczyć pułap 1 tys. kontraktów z zakresu sankcji kredytu darmowego miesięcznie. Pozywanie banków w sprawach, w których nie ma jeszcze wypracowanego orzecznictwa, jest już mniej nieoczywiste, niż kiedy startowaliśmy z projektem frankowym.

Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA.

Unikatowe korzyści kontraktów sankcji kredytu darmowego

Prezes Bartłomiej Krupa zauważył również istotną przewagę konkurencyjną, jaką daje specyfika tego produktu. Albowiem wprowadzenie kontraktów SKD umożliwia reprezentowanie klientów przez Votum Group w sądach rejonowych, co pozwala uniknąć przeciążonych sądów wyższych instancji sprawami dotyczącymi kredytów frankowych.

W kontekście zainteresowania klientów produktem SKD, Grupa Kapitałowa Votum zwraca uwagę na fakt, że potencjał tego projektu nie jest ograniczony tylko do umów zawartych w przeszłości. Umowy podpisane w okresie od 2012 roku do 2024 roku również znajdują się w kręgu zainteresowań Votum Group.

Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA, podkreśla, że:

–  Potencjał tego projektu to nie jest zbiór zamknięty – klienci, którzy właśnie zawarli kontrakty z bankami na tego typu produkty finansowe, zgłaszają się do nas na kilka tygodni po jego zawarciu. Mamy przypadki umów kredytowych z tego roku, które tego typu zapisy zawierają. Portfel tych spraw jest niezamknięty.

Kacper Jankowski Votum S.A.
Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA.

Nowy segment biznesowy, jakim jest sankcja kredytu darmowego, otwiera przed firmą nowe możliwości i zwiększa szanse kredytobiorców na spłatę samego kapitału kredytu, bez odsetek, oraz na odzyskanie innych niesłusznie naliczonych przez bank kwot.

Analizując dotychczasowe wyniki, GK Votum wysłała 460 wezwań do zapłaty o łącznej wartości 18,2 miliona złotych. Najwięcej spraw dotyczy klientów takich banków jak PKO BP, Alior Bank i Santander Bank Polska. W ramach tego działania Votum Group udało się jak do tej pory wysłać w sumie 100 pozwów i pozyskać 20 nakazów zapłaty. Wartość średnia roszczenia na jedną sprawę reklamacyjną wynosi około 33 tysięcy złotych, przy średnim „success fee” wynoszącym około 12 procent od kwoty przyznanej kredytobiorcy.

GK Votum – ambitne cele i optymistyczne prognozy

Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Votum są obiecujące. Firma spodziewa się, że pierwsze konkretne efekty finansowe związane z projektem SKD pojawią się już w 2025 roku. Dotychczasowy wzrost zysków netto grupy, który w 2023 roku wzrósł o 46 procent rok do roku, stanowi potwierdzenie skuteczności strategii przyjętej przez firmę.

Przychody ze sprzedaży również odnotowały istotny wzrost, przekraczając poziom 387 milionów złotych, co jest optymistycznym prognostykiem dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Votum. W świetle tych danych, firma może patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem i pewnością siebie, utrzymując swoją pozycję lidera w branży.