Sytuacja osób zadłużonych we frankach szwajcarskich w Polsce nadal pozostaje przedmiotem intensywnych dyskusji i analiz. Dane z I kwartału 2024 roku przynoszą zwiastun pozytywnych zmian w podejściu sądów do spraw dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanymi do waluty obcej. Grupa Kapitałowa Votum dokonała szczegółowej analizy, która rzuciła światło na aktualny stan rozstrzygnięć sądowych. Ile spraw frankowicze wygrali z bankami? Czy uchwała SN wpłynie pozytywnie na sytuację kredytobiorców w Polsce?

Korzystne wyroki dla kredytobiorców CHF

Według informacji przedstawionych przez radcę prawnego Wojciecha Bochenka z kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, w I kwartale bieżącego roku sądy wydały co najmniej 4,3 tysiąca wyroków dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. To imponujący wzrost o około 12 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Najbardziej interesującym aspektem tych danych jest jednak znaczący wzrost liczby wyroków korzystnych dla konsumentów. Z ogólnej liczby zapadłych wyroków, aż 97,5 procent przyniosło kluczowe korzyści dla kredytobiorców. Zaledwie w 2,25 procentach spraw sądy przyznały rację bankom, a w przypadku 10 spraw, co stanowi 0,25 procent sąd II instancji uchylił wyrok sądu I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. To istotna zmiana, która może być interpretowana jako większe zrozumienie i wsparcie dla osób znaczonych problemami związanymi z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej.

Klauzule abuzywne a Sądy I i II instancji

Co więcej, z danych rynkowych Votum Group wynika, że zdecydowana większość wyroków korzystnych dla konsumentów, bo aż 97 procent, stwierdziła nieważność umowy kredytowej. Pozostałe 3 procent dotyczy spraw, gdzie sądy orzekły odfrankowienie umowy.  Jest to istotne, ponieważ potwierdza, że sądy coraz częściej uznają argumenty kredytobiorców dotyczące klauzul abuzywnych czy nieuczciwych praktyk bankowych za adekwatne. Należy również podkreślić, że w przypadku spraw rozpatrywanych przez sądy II instancji, aż 99 procent z nich zostało rozstrzygniętych na korzyść konsumentów. To dowód na to, że tendencja korzystnych dla kredytobiorców wyroków utrzymuje się również na wyższych szczeblach sądowych.

Klienci GK Votum wygrywają w sądach

Radca prawny Wojciech Bochenek wskazał na kilka czynników, które mogą mieć wpływ na rosnący trend korzystnych wyroków dla klientów Votum Group:

–  Ubiegłoroczne orzecznictwo TSUE, które rozstrzygnęło ostatnie wątpliwości prawne w sprawach frankowych mocno wpłynęło na procedowanie spraw przez sądy krajowe. Dobrze widać to w sprawach banków, których warunki umowne zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, gdzie TSUE dopuszcza możliwość odejścia od każdorazowego weryfikowania treści zapisu, jeżeli jest on tożsamy z tym umieszczonym w rejestrze prowadzonym przez UOKiK.

Wojciech Bochenek radca prawny,
Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Dodatkowo Mec. Bochenek podkreślił, że działania podejmowane przez pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw konsumenckich, mające na celu usprawnienie procedur sądowych, mogą również wpłynąć na wzrost korzystnych dla konsumentów rozstrzygnięć.

Uchwała Sądu Najwyższego – ukłon w stronę frankowiczów?

Szczególnie istotna wydaje się także uchwała Sądu Najwyższego (SN) z 25 kwietnia 2024 roku, która potwierdziła dotychczasową praktykę orzeczniczą, stwierdzając, że sąd nie może zmieniać umowy przez zastosowanie średniego kursu NBP. Decyzja o dalszej ważności umowy po usunięciu klauzuli należy do sądu krajowego, który może ją odfrankowić lub uznać za nieważną. Uchwała SN określiła również początek terminu biegu przedawnienia roszczeń banku, otóż nie może on być późniejszy niż dla frankowiczów. To stanowisko Sądu Najwyższego może znacząco wpłynąć na sposób prowadzenia spraw frankowiczów przeciwko bankom.

Frankowicze wygrywają z bankami

Podsumowując, dane z I kwartału 2024 roku wyraźnie wskazują na rosnącą tendencję korzystnych dla kredytobiorców wyroków sądowych w sprawach związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. To pozytywna wiadomość dla osób dotkniętych problemem zadłużenia walutowego, która daje sporą nadzieję na rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej.