Osoby poszkodowane w wypadkach to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, tacy jak piesi czy rowerzyści. W przypadku potrącenia przez samochód są oni narażeni na bardzo poważne obrażenia, które mogą skutkować trwałym kalectwem czy nawet śmiercią poszkodowanego. O jakie świadczenia może starać się osoba poszkodowana w wypadku? Co w sytuacji, gdy poszkodowany umrze w trakcie postępowania odszkodowawczego, czy jego bliscy mogą starać się o wypłatę zadośćuczynienia po wypadku?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

W lutym 2014 r. we Wrocławiu kierujący samochodem wyjeżdżając z miejsca parkingowego potrącił kobietę, która w tym czasie szła przy krawędzi drogi. W momencie wypadku poszkodowana miała 60 lat i wiodła szczęśliwe życie u boku męża i dwóch dorosłych córek. Razem tworzyli szczęśliwą rodzinę. Kobieta była troskliwą żoną i matką, dbała o dom, a rodzina spędzała ze sobą cały czas wolny.

Na skutek uderzenia poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci: złamania kości podstawy czaszki, ostrego krwiaka podtwardówkowego, stłuczenia i obrzęku mózgu oraz stłuczenia płuc. Zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz  samodzielnej egzystencji.

Wpływ obrażeń poszkodowanej na dalsze życie

Kobieta na skutek wypadku doznała ciężkich i nieodwracalnych obrażeń ciała skutkujących trwałą niepełnosprawnością. Wymagała całodobowej opieki i pielęgnacji, w tym profilaktyki odleżynowej oraz karmienia dojelitowego przez sondę. Ponadto kobieta ze względu na doznane urazy była poddawana zabiegom umożliwiającym jej oddychanie oraz znieczulającym. Poszkodowana pomimo pomocy specjalistów pozostawała bez kontaktu i bez reakcji na bodźce bólowe. Wymagała dalszego specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji.

Początkowo poszkodowana była poddawana rehabilitacji w Polskim Ośrodku Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie, a następnie w ośrodku hospicyjnym, gdzie sprawowana była nad nią specjalistyczna opieka. Stan kobiety oceniono jako bardzo ciężki, okresowo była niewydolna oddechowo i krążeniowo. Mimo to jej bliscy mieli nadzieję, że jej stan zdrowia ulegnie poprawie.

Zadośćuczynienie po wypadku

Ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej bezsporną kwotę 150.000,00 zł, co stanowiło kwotę nieadekwatną do odniesionej przez nią krzywdy. W związku z tym konieczne stało się wytoczenie powództwa o zapłatę na rzecz kobiety dodatkowej kwoty 350.000,00 zł.

Niestety niedługo po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowana zmarła, a w jej miejsce wstąpili spadkobiercy, czyli najbliżsi członkowie rodziny – mąż i córki. Domagali się oni solidarnie zasądzenia na ich rzecz kwoty 350.000,00 zł dochodzonej przez ich zmarłą żonę oraz matkę.

W związku ze śmiercią poszkodowanej najbliżsi domagali się także świadczenia, które jest należne bezpośrednio dla nich, a więc zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej. Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz męża poszkodowanej w związku z jej śmiercią kwotę 35.000,00 zł oraz na rzecz córek kwoty po 30.000,00 zł.

Wobec wypłaty jedynie części świadczeń bliscy zmarłej domagali się przed sądem dopłaty kwoty 65.000,00 zł na rzecz męża po śmierci żony oraz kwot po 70.000,00 zł i 60.000,00 zł na rzecz córek po śmierci matki. Sąd I instancji zasądził całość dochodzonego roszczenia przez bliskich zmarłej w wypadku.

Ubezpieczyciel nie zgodził się jednak z częścią wyroku wskazując, że zadośćuczynienia przyznane bliskim zmarłej są zawyżone i złożył apelację. Zdaniem ubezpieczyciela odziedziczenie przez każdego z następców prawnych świadczenia przysługującego pierwotnie poszkodowanej winno skutkować zmniejszeniem przyznanych na rzecz każdego z nich kwot zadośćuczynienia przyznanego w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

Sąd II instancji nie podzielił jego stanowiska i oddalił apelację. Zdaniem Sądu zadośćuczynienie, którego spadkobiercami stali się powodowie oraz zadośćuczynienia, które powodowie otrzymali z tytułu ich własnej krzywdy wywołanej śmiercią matki i żony, są dwoma odrębnymi roszczenia, opartymi na innych podstawach prawnych.

Podsumowując klienci otrzymali na etapie sądowym i przedsądowym świadczenia jako spadkobiercy tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę poszkodowanej oraz bliscy po śmierci osoby najbliższej następujące świadczenia: mąż poszkodowanej – łącznie ponad 216.000,00 zł, córki odpowiednio po 216.000 zł oraz 206.000,00 zł. Same zaś odsetki wynikające z faktu opóźnienia w zapłacie świadczeń przez ubezpieczyciela na rzecz bliskich zmarłej wyniosły łącznie blisko 200.000,00 zł.

zadośćuczynienie

Przykład bliskich kobiety, która zmarła na skutek obrażeń pokazuje, że uzyskanie od ubezpieczyciela świadczeń należnych po wypadku bywa długotrwały i skomplikowany, dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy będą wsparciem na każdym etapie postępowania.