Ojciec Klientek Votum S.A. zginął w wypadku drogowym przed 20 laty. Kobiety były wówczas małymi dziećmi i niewiele pamiętają z okresu, który nastąpił bezpośrednio po zdarzeniu, w tym również szczegółów związanych ze staraniami, jakie w tamtym okresie podjęła ich matka, aby uzyskać należne im świadczenia. Czy po tak wielu latach możliwe jest uzyskanie dodatkowej wypłaty nawet jeśli została zawarta ugoda z ubezpieczycielem?

Wypadek

Do tragicznego wypadku, w którym zginął mężczyzna doszło w czerwcu 1997 r., kiedy to kierujący samochodem osobowym z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym nim pojazdem. W następstwie wypadku 34-letni pasażer pojazdu sprawcy poniósł śmierć na miejscu.

Ugoda z ubezpieczycielem

Dwa lata po wypadku żona zmarłego mężczyzny w imieniu swoim oraz dwóch małoletnich córek zawarła ugodę z ubezpieczycielem pojazdu sprawcy. Zgodnie z jej treścią, doszło do całkowitego zrzeczenia się przez kobietę wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem zarówno obecnych, jak i mogących pojawić się w przyszłości.

Wsparcie Votum S.A.

Votum S.A. wiele lat od wypadku reprezentowało interesy obecnie dorosłych już córek zmarłego mężczyzny, ubiegających się o przyznanie świadczenia z tytułu zadośćuczynienia.

Działania ekspertów spółki dążyły przede wszystkim do wykazania, iż ugoda zawarta w imieniu małoletnich dzieci przez opiekuna prawnego nie wywołuje skutków prawnych, a tym samym nie doszło do zrzeczenia się roszczeń w ich imieniu.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który wszedł w prawa i obowiązki nieistniejącego już obecnie ubezpieczyciela sprawcy wypadku uznał swoją odpowiedzialność, a tym samym roszczenia uprawnionych. Na rzecz córek zmarłego mężczyzny wypłacono blisko 90.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Nie jest to koniec działań podjętych przez ekspertów Votum S.A. na rzecz poszkodowanych kobiet. Prowadzone są dalsze rozmowy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym mające na celu wypracowania obustronnego porozumienia i uzyskanie dalszych świadczeń na rzecz córek zmarłego mężczyzny.

Sprawa tragicznie zmarłego mężczyzny pokazuje, że nawet w sytuacjach w których od wypadku upłynęło wiele lat warto jeszcze raz podjąć kroki mające na celu uzyskanie należnego nam odszkodowania i zadośćuczynienia. Nawet, gdy przed laty została już zawarta ugoda z ubezpieczycielem możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń.