Rodzaje „kredytów frankowych”, czyli ile franka jest we franku?Rodzaje „kredytów frankowych”, czyli ile franka jest we franku?

Kredyty frankowe to potoczna nazwa kredytów, w których pojawia się waluta franka szwajcarskiego, jednak często zapominamy, że można wyróżnić trzy rodzaje takich zobowiązań. Dlatego też eksperci Votum S.A. we współpracy z portalem biznestuba.pl podjęli się próby wyjaśnienia czym między sobą różnią się poszczególne rodzaje kredytów oraz jakie działania można podjąć w przypadku późniejszych trudności związanych ze spłatą zadłużenia.

Kredyty frankowe – różnice

Szacuje się, że w Polsce podczas okresu największej popularności, w latach 2005–2010, banki udzieliły Polakom blisko 900 tysięcy kredytów frankowych, przy czym rok 2008 okazał się rekordowy – odnotowano wówczas wpływ ok. 200 tys. umów o kredyt objęty ryzykiem walutowym. Na atrakcyjność kredytów frankowych wpłynęły m.in. niski kurs franka szwajcarskiego oraz niższe oprocentowanie w stosunku do kredytów w złotówkach.

Należy jednak pamiętać, że określenie „kredyt frankowy” to znaczne uproszczenie, a najczęściej są to kredyty indeksowane (waloryzowane) lub denominowane do waluty franka szwajcarskiego.

Kredyt walutowy – zarówno kwota zobowiązania i waluta kredytu jest obca – wypłata kredytu i jego spłata w ratach odbywa się w walucie obcej.

Kredyt indeksowany do waluty obcej – w umowie kredytu waluta i kwota zobowiązania zostały określone w złotówkach. Wypłata kredytu następuje w złotówkach, jednak w przededniu wypłaty bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której kredyt jest indeksowany po jej bieżącym kursie – kwota wyrażona w walucie obcej stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych. Harmonogram spłat szacowany jest w walucie obcej, natomiast spłata następuje w złotówkach.

Kredyt denominowany do waluty obcej zobowiązania określone w umowie podawane są w walucie obcej – wypłata natomiast następuje w złotówkach po przeliczeniu bieżącego kursu wymiany z dnia wypłaty. Harmonogram spłaty określony jest w walucie obcej, spłata natomiast następuje w złotówkach.

Różnice między kredytami – wydawać by się mogło – nie są duże: w praktyce różni je jedynie inna waluta, w jakiej wyrażona jest kwota zobowiązania lub wypłaty w umowie. Konsekwencje dalszych postępowań mogą jednak wpłynąć na późniejsze roszczenia od banku. Z pomocą może przyjść weryfikacja prawna umowy i poddanie jej ocenie sądu. Zasądzone kwoty wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych – komentuje Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.

Jak podkreślają eksperci VOTUM S.A. wielu przypadkach Kredytobiorca podczas podpisywania umowy o kredyt indeksowany lub denominowany nie miał świadomości, jakie konsekwencje niesie za sobą wahanie kursu waluty i jaki wpływ wywrze ono na wysokość zobowiązania. Dodatkowo brak transparentności w przedstawieniu stosowanego przez bank mechanizmu przeliczeniowego przyczynił się do tego, że Kredytobiorca ma poczucie, że został wprowadzony w błąd.

Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A. dodaje:
Na podstawie aktualnego orzecznictwa sądowego utwierdzamy się w fakcie, że Banki w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych stosowały niedozwolone zapisy umowne oraz nie dawały kredytobiorcom pełnej i przejrzystej informacji o produkcie, co z kolei nie pozwoliło im w pełni zrozumieć niebezpieczeństwa związanego z umową kredytową obarczoną ryzykiem walutowym.

Z czasem frankowicze zaczęli szukać pomocy wśród różnych organów kontroli takich jak m.in. Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucje te rozpatrują jednak problem kredytów frankowych biorąc pod uwagę sytuację ogółu kredytobiorców. Natomiast indywidualną sytuacją frankowiczów może zająć się tylko profesjonalny pełnomocnik.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Zachęcamy do lektury pełnej treści artykułu dostępnego na stronie biznestuba.pl

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wybuch gazu w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest zajęciem niezwykle trudnym i wymagającym, w dodatku wiąże się z

E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej.

Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!

Okres kwarantanny sprawił, że wielu frankowiczów znalazło czas na to, aby nie tylko śledzić aktualności

Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej