Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Siedem prawd i kłamstw o likwidacji szkody z OC

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Siedem prawd i kłamstw o likwidacji szkody z OC

Siedem prawd i kłamstw o likwidacji szkody z OC

kolizja drogowa

Wydawać by się mogło, że w przypadku ubezpieczenia OC wszystko jest proste i oczywiste. Każdy wie, iż jest obowiązkowe i potrafi wytłumaczyć na czym polega ochrona ubezpieczeniowa. Jednak okazuje się, że nasza wiedza kończy się właśnie na tym etapie. Dlatego też niejednokrotnie nie znamy swoich praw i godzimy się na „uboższe” odszkodowanie lub „odpuszczamy sobie” wszelkie starania.

 

W wielu przypadkach opieramy się także na zasłyszanych informacjach, które zupełnie nie pokrywają się z prawdą. Poznajmy więc kilka prawd i kłamstw o OC, które mogą być nam pomocne w przyszłości.

 

1. Gdy spowodujesz szkodę prowadząc nieubezpieczony pojazd innej osoby, nie jesteś za nią odpowiedzialny.

 

Kłamstwo. Każdy kierowca powinien sprawdzić ważność umowy OC na pojazd, który zamierza prowadzić. Jeżeli nie będzie on ubezpieczony, sprawca szkody stanie się za nią odpowiedzialny na równi z jego właścicielem. Poszkodowany nie pozostanie w takim przypadku bez pomocy, ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci mu rekompensatę, ale później zwróci się o jej zwrot do właściciela auta i sprawcy zdarzenia.

 

Podstawa prawna: Art.110 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych:

 

1. Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

 

2.  Koszty wynikłe ze zdarzenia na drodze spowodowanego przez nieznanego sprawcę wypłaca się z budżetu państwa.

 

Kłamstwo. Gdy do zdarzenia dochodzi na terytorium Polski, szkodę likwiduje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pamiętajmy, że czerpie on fundusze z naszych składek, dlatego pośrednio to właśnie my – właściciele pojazdów uczciwie płacący składki za OC pokrywamy straty. Jak łatwo się domyślić, im więcej nieznanych sprawców zdarzenia, tym większe pieniądze „pójdą” na odszkodowania z „naszej kieszeni”.

 

3.  Gdy spowodujesz szkodę z OC prowadząc pojazd będący własnością innej osoby, stracisz część zniżek za bezszkodową jazdę.

 

Prawda. Taka szkoda zostanie przypisana do pojazdu oraz zarejestrowana w UFG (w ogólnopolskiej bazie szkód komunikacyjnych) na koncie jego kierowcy (sprawcy zdarzenia). Jej sprawca, będąc posiadaczem innego auta, ma obowiązek zadeklarowania tego faktu u swojego ubezpieczyciela i w związku z tym straci część wypracowanych zniżek w kolejnym roku.

 

4. Nietrzeźwy pieszy, który uległ wypadkowi nie może ubiegać się o odszkodowanie z OC właściciela pojazdu.

 

Kłamstwo. Kierowcę pojazdu zwalnia się od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy jego postępowanie było zgodne z przepisami ruchu drogowemu, a pieszemu udowodni się winę za spowodowanie wypadku. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach nawet wina po stronie pieszego nie wyklucza ubiegania się przez niego o należne świadczenie. Niejednokrotnie pozbawia się go tylko części świadczenia, zależnie od procentu jego winy. Ogólnie, zawsze jest to kwestia uzależniona od okoliczności zdarzenia.

 

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny Art.436: zgodnie z zasadą ryzyka, właściciel samochodu staje się odpowiedzialny za szkodę, którą wyrządził pieszemu. Tylko w przypadku wystąpienia ważnych przesłanek (np. bezsporna wina pieszego, siła wyższa) zwalnia się go od takiego zobowiązania.

 

5. Skoro sprawcą wypadku była osoba nietrzeźwa i jego ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, poszkodowany zostanie pozbawiony świadczenia.

 

Kłamstwo. Osoba pokrzywdzona ma pełne prawo do uzyskania należnego świadczenia. Aby nie  narażać jej na niepotrzebne opóźnienia, zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wykupił polisę OC naprawi szkodę, ale później zwróci się do niego o zwrot wypłaconej kwoty (nazywa się to regresem ubezpieczeniowym).

 

Podstawa prawna: Art 43. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

 

Uwaga: wyjątek może stanowić sytuacja, gdy poszkodowanym jest osoba świadomie podróżująca z nietrzeźwym kierowcą lub spożywająca wraz z nim alkohol, a prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przyczyniło się do zaistnienia szkody. Jeśli ubezpieczyciel udowodni poszkodowanemu pasażerowi, że wina leżała także po jego stronie, odmówi lub pomniejszy odszkodowanie o właściwy procent.

 

6. Gdy szkodę spowoduje kilku kierowców, każdy staje się za nią odpowiedzialny.

 

Prawda. To, że w zdarzeniu wyznaczono więcej niż jednego sprawcę nie jest odosobnionym przypadkiem. W takiej sytuacji mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną. Oznacza to, że Poszkodowany może wystąpić do wybranego ubezpieczyciela spośród tych, którzy udzielali ochrony gwarancyjnej sprawcom zdarzenia.

 

7. Nie ma sensu starać się o odszkodowanie z OC obcokrajowca, bo nie wiadomo, gdzie szukać jego ubezpieczyciela.

 

Kłamstwo. Gdy szkodę z OC spowoduje kierowca pojazdu ubezpieczonego poza granicami naszego kraju nie musimy szukać przedstawiciela jego zakładu. Wystarczy zwrócić się o pomoc do:

 

PBUK (Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych), jeżeli:

– pojazd sprawcy został zarejestrowany w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andorze, Chorwacji, Szwajcarii i Serbii,

– samochód zarejestrowano za granicą i kierowca posiada Zieloną Kartę.

 

Pomocnym w likwidacji szkód będzie także Korespondent, który reprezentuje zakład ubezpieczeń działający za granicą i jest nominowany przez biuro narodowe tego kraju (lista korespondentów znajduję się na stronie http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow).

 

Funkcje agenta pełnią upoważnione przez PBUK zakłady ubezpieczeniowe: PZU S.A. i TUiR Warta S.A.

 

Gdy sprawca szkody posiada ubezpieczenie graniczne – zwracamy się o należne świadczenie do ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę.

 

rankomat_logo Artykuł został przygotowany przez specjalistów internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

opinie klientów votum

Historia uczestnika programu Pierwsze Kroki, który stracił nogę na skutek wypadku.strzałka

siostry

Dzięki staraniom VOTUM S.A. siostry potrącone przez samochód osobowy otrzymały odszkodowanie za obrażenia, których doznały w wypadku. Dowiedz się, jak uzyskaliśmy wyższe odszkodowanie!strzałka

tory

Co można zrobić w sytuacji, kiedy okoliczności wypadku są niejasne, a ustalenie odpowiedzialnego wydaje się niemożliwe? Czy warto iść do sądu i jakie kroki należy podjąć, aby rodzina zmarłego uzyskała należne jej świadczenia? Dowiedz się jak pomogli eksperci Votum S.A.!strzałka

wypadek

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również rodzinnymi? Klient Votum S.A. samotnie musiał zmierzyć się z następstwami wypadku, w jakim uczestniczył kilka lat temu, w powrocie do zdrowia pomogli mu specjaliści Votum S.A. Udało się uzyskać ponad 1 mln zł!strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie