Firma

Pomogliśmy już ponad
255 000 Polakom!

Od 2005 roku reprezentujemy poszkodowanych w wypadkach,
uzyskując na ich rzecz ponad 2 435 000 000 zł odszkodowań.

Grupa kapitałowa

Close
Law Stream sp. z o. o.

Law Stream sp. z o. o. jest spółką technologiczną, koncentrującą się na automatyzacji i wypracowaniu rozwiązań, które docelowo mają wspomóc ewolucję Votum S.A. z firmy odszkodowawczej o tradycyjnym modelu działania sieci sprzedaży do modelu technologicznego. Wspomniana zmiana dotyczyć będzie wybranych produktów odszkodowawczych.

Strona internetowa Law Stream sp. z o. o. jest dostępna pod adresem : www.lawstream.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Redeem sp. z o.o.

Redeem to firma windykacyjna działająca na rynku wierzytelności. Zatrudnieni w niej profesjonaliści posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie zarówno w zakresie windykacji polubownej, jak i postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Spółka kładzie duży nacisk na osobisty kontakt specjalistów z dłużnikami i organami egzekucyjnymi, co wpływa bezpośrednio na skuteczność podejmowanych przez nią działań.

Strona internetowa Redeem sp. z o. o. jest dostępna pod adresem:www.redeem.com.pl

Close
Votum Centrum Odškodnění, A.S. – Czechy, Słowacja

Po osiągnięciu niekwestionowanej pozycji lidera na polskim rynku pozyskiwania odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych, Grupa Kapitałowa rozszerzyła swoją działalność na obszar Słowacji (2007 rok) oraz Czech (2010 rok).

Powstały w lipcu 2014 roku w wyniku połączenia spółek czeskiej i słowackiej podmiot ma stać się podstawą dalszej ekspansji Grupy Kapitałowej do krajów południowej Europy.

Strona internetowa Votum Centrum Odškodnění, A.S. jest dostępna pod adresem: www.votum-co.cz

Close
Kancelaria Prawna VIDSHKODUVANNYA sp. z o. o.

25 października 2013 r. spółka VOTUM S.A. nabyła 74% udziałów w spółce Vidshkoduvannya sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie.

Przejęcie większościowych udziałów to kolejny krok w rozwoju terytorialnym Grupy Kapitałowej Votum, który ma celu zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Ukrainy.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.vidshkoduvannya.com

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DOPŁATY POWYPADKOWE S.A.

Dopłaty powypadkowe koncentrują się przede wszystkim na pomocy osobom, które zmagają się ze skutkami wypadku – uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu. Głównym zadaniem spółki jest weryfikacja odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, a następnie podjęcie starań o ewentualną dopłatę do odszkodowania, między innymi poprzez zawarcie umowy przelewu wierzytelności czy umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Powody zaniżania odszkodowania przez ubezpieczyciela mogą być różne, są to miedzy innymi obniżanie cen oryginalnych części zamiennych, stosowanie w kosztorysie cen części nieoryginalnych oraz zaniżona wartość pojazdu.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP)

Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP) powstało w odpowiedzi na zmieniające się prawo.

Specjalistyczna ekspertyza stała się pełnoprawnym dowodem i silnym argumentem, który pozwala na polubowne zakończenie polemiki bez konieczności inicjowania procesu sądowego. Spółka współpracuje z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe, których opinie mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć na każdym etapie postępowania.

Close
Fundacja Votum

Fundacja Votum w swoich działaniach wspiera przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Jest to widoczne zwłaszcza w programie Pierwsze Kroki, którego beneficjenci mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w fizycznej, społecznej oraz zawodowej aktywizacji oraz wsparciu w powrocie do sprawności.

Ponadto Fundacja realizuje również Ogólnopolską Akcje Krew. Jest to akcja propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka.

Strona internetowa Fundacji jest dostępna pod adresem: www.fundacjavotum.org

Close
Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej zostało założone we wrześniu 2015 r. Głównym celem spółki jest prowadzenie działalności medyczno-rehabilitacyjnej na terenie Ukrainy. W gabinetach należących do tego podmiotu odbywają się nie tylko konsultacje medyczne, ale również szkolenia dla przyszłego personelu fizjoterapeutycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i logopedów. Ponadto spółka ma również za zadanie propagowanie szeroko pojętej rehabilitacji funkcjonalnej. Co ważne nowe gabinety są tworzone w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie personelu Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Close
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A. powstało w 2008 roku w Krakowie. Od początku swojej działalność PCRF koncentruje się przede wszystkim na specjalistycznej pomocy osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach, a jest to możliwe dzięki doświadczonemu personelowi i jego zaangażowaniu.

Specjaliści PCRF nie boją korzystać się z niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań dzięki czemu wychodzą naprzeciw nawet najtrudniejszym problemom, a podopieczni Centrum mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, takiego jak między innymi egzoszkielet.

PCRF może poszczycić się również unikatowym projektem dedykowanym osobom dorosłym znajdującym się w śpiączce.

Strona internetowa Centrum jest dostępna pod adresem: www.pcrf.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Robin Lawyers

Działalność spółki koncentruje się na pomocy klientom posiadającym różnego rodzaju produkty finansowe, w szczególności umowy kredytowe. Prawnicy zatrudnieni w spółce specjalizują się w sprawach bankowych i ubezpieczeniowych. Analizują treść zawieranych przez klientów umów i wykazują ich wadliwość. Następnie rekomendują podjęcie określonych kroków prawnych, celem odzyskania należnych świadczeń. Robin Lawyers gwarantuje swoim klientom kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DSA S.A.

DSA Investment S.A. działa w obszarze usług finansowych poprzez dystrybucję rozwiązań ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, pakietów indywidualnej opieki zdrowotnej, a także obsługi spraw kredytów we franku szwajcarskim (odfrankowienie). Spółka współpracuje z liderami branży, będąc pośrednikiem wiodących w swych dziedzinach firm, zapewniając dzięki temu swoim Klientom holistyczną obsługę i doradztwo. W swojej ofercie DSA Investment S.A. posiada ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia od utraty możliwości zarobkowania, ubezpieczenia majątkowe, pakiety opieki zdrowotnej oraz inwestycje w TFI. DSA Investment S.A. w grupie kapitałowej Votum jest od grudnia 2018 r. Strona internetowa spółki to: www.dsa.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Odszkodowania S.A.

Votum Odszkodowania S.A. odpowiada za bieżącą obsługę spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz w rolnictwie. Prawnicy prowadzący postępowania odszkodowawcze zajmują się kompleksowo obsługą klienta, prowadzeniem korespondencji z ubezpieczycielami oraz podmiotami zobowiązanymi, weryfikacją zasadności i wysokości należnym poszkodowanych świadczeń odszkodowawczych oraz ich prawidłowym dokumentowaniem i egzekwowaniem.

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółkę Komandytową tworzą – jako komplementariusze – doświadczeni prawnicy posiadający wieloletnią praktykę adwokacką i radcowską zdobywaną zarówno w indywidualnych kancelariach, jak i na eksponowanych stanowiskach w instytucjach publicznych, samorządowych, a także w dużych podmiotach gospodarczych.

Dotychczasowa praktyka zawodowa szefów kancelarii oraz dobrany przez nich zespół gwarantuje wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.lebekiwspolnicy.pl

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Pranych Spółka Komandytowa specjalizuje się w prowadzeniu spraw Konsumentów przeciwko podmiotami rynku finansowego oferującym produkty finansowe, w szczególności osób posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej. W ramach pomocy Klientom zespół radców prawnych i adwokatów analizuje dokumentację kredytową, wskazuje możliwe do zgłoszenia roszczenia oraz ustala z Klientem strategię postępowania sądowego. Wspieramy konsumentów na każdym etapie postępowania, od ścieżki przedsądowej, przez sądową, po ścieżkę postępowania egzekucyjnego.

Grupa Votum

Misja firmy

Od 2005 roku pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne odszkodowanie. Zaangażowanie, profesjonalizm i pasja całego zespołu sprawiła, że dziś jesteśmy jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firmą uzyskującą dla ofiar wypadków odszkodowania. W wyniku naszej pracy do poszkodowanych trafiło ponad 2,4 miliardy złotych.

Nieprzerwanie służymy pomocą na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, a efektywność naszych działań potwierdza ponad 240 000 klientów. Ustawiczna nauka i wspólny wysiłek wpływają na oferowany przez nas poziom obsługi Klienta, osiągane wyniki oraz przyznawane VOTUM nagrody i wyróżnienia.

W codziennej pracy pamiętamy o naszej Misji sformułowanej na samym początku działalności firmy.

Firma Votum

W oparciu o wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań, profesjonalizm i etykę pracy, przekładające się na wzrost wartości naszej firmy, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom, Akcjonariuszom, Pracownikom i Współpracownikom.
Cele te realizujemy dzięki silnej pozycji i rozpoznawalnej marce, które dają nam możliwość negocjowania z największymi ubezpieczycielami, jak równy z równym.

Choć od tego czasu minęło już sporo lat, nadal wyznacza ona kierunek naszych działań.

Rozwijamy naszą działalność tak, by nieść osobom poszkodowanym w wypadkach pomoc skuteczną i najściślej dopasowaną do ich potrzeb. Mimo że podstawową działalnością spółki jest uzyskiwanie dla naszych Klientów należnych świadczeń, chcemy pomóc im także odzyskać zdrowie i sprawność.

W tym celu nie tylko współpracujemy z instytucjami takimi jak Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, a także stworzyliśmy program Pierwsze kroki. W jego ramach umożliwiamy osobom niepełnosprawnym powrót do samodzielnego, aktywnego życia między innymi poprzez dostosowanie samochodu i mieszkania do ich potrzeb, zapewnienie właściwej rehabilitacji i dopasowanie odpowiedniego sprzętu.

Ważną rolę w naszych działaniach odgrywa również Fundacja Votum. Dzięki niej osoby poszkodowane w wypadkach mogą zbierać fundusze na leczenie i rehabilitację dzięki wpłatom z 1%. Fundacja zapewnia również w odpowiednich przypadkach pomoc materialną i rzeczową.

Votum
 1. 2019

  Listopad - wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Dziennik Gazeta Prawna dla Kancelarii z GK VOTUM
  Listopad - odbiór Certyfikatu Przedsiębiorstwa Fair Play 2019
  Listopad - VOTUM S.A. w Rankingu Pracodawców Rzeczpospolitej
  Wrzesień - Polonia Wrocław zdobyła srebrny medal w czasie Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach
  Wrzesień - VOTUM S.A. NR 1 w Rankingu firm pomagających frankowiczom
  Czerwiec - Mecenas Albert Demidowski otrzymał tytuł Ambasadora Mediacji na Rynku Finansowym przyznawany przez KNF
  Czerwiec – Votum S.A. wyróżniona Medalem Europejskim
  Czerwiec – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy wyróżniona w Rankingu Kancelarii wg Rzeczpospolitej
  Maj – Powołanie Tomasza Stanisławskiego na Wiceprezesa Zarządu Votum S.A.
  Maj – Votum S.A. po raz kolejny otrzymała tytuł Gwiazdy Biznesu
  Maj – 5 drużyn z Votum S.A. i KAiRP wzięło udział w Biegu Firmowym
  Maj – Powołanie Marty Wan na Prokurenta Votum S.A.
  Maj – Votum S.A. otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej 2019
  Kwiecień – wyróżnienie dla pracownika Votum S.A. w konkursie Pracownik Roku 2019 organizowanym przez BCC
  Marzec – Votum S.A. w rankingu Złota Setka 100 największych Instytucji Finansowych 2019
  Styczeń - Gazela Biznesu dla Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy
  Styczeń – powołanie Kamila Krążka na Wiceprezesa Zarządu Votum S.A.
  Styczeń – powołanie Martyny Pajączek na nowego Członka Rady Nadzorczej Votum S.A.

 2. 2018

  Grudzień – nabycie 100% akcji DSA Investment S.A.
  Listopad - odbiór Certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play 2018
  Lipiec – Votum S.A. wyróżniona w konkursie Orły Wprost 2018
  Czerwiec –Votum S.A. otrzymała Medal Europejski za Doradztwo Odszkodowawcze
  Czerwiec – powołanie Marka Wierzby w skład Rady Nadzorczej
  Maj – 11 drużyn z VOTUM S.A. i Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy wzięło udział w Biegu Firmowym
  Maj – powołanie Zarządu Spółki VII kadencji
  Maj – VOTUM S.A. wyróżniona w konkursie Gwiazdy Biznesu
  Kwiecień – Kancelaria A. Łebek i Wspólnicy w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 wg Rzeczpospolitej
  Luty – powołanie Agnieszki Czaplińskiej na Wiceprezesa Zarządu S.A.
  Luty – VOTUM S.A. zdobyła tytuł Gazeli Biznesu
  Luty – VOTUM S.A. po raz kolejny otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej

 3. 2017

  Grudzień - zdobycie przez VOTUM S.A. tytułu Gazeli Biznesu 2017
  Grudzień - wyróżnienie dla VOTUM S.A. w konkursie Lider odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju organizowanego przez Rzeczpospolitą
  Listopad- laureat VII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana
  Listopad- odbiór Certyfikatu Przedsiębiorstwo FAIR PLAY
  Listopad - VOTUM S.A. partnerem plebiscytu Człowiek bez barier 2017
  Sierpień - zdobycie Złotego Lauru Konsumenta
  Lipiec - inauguracja strony internetowej programu Pierwsze kroki
  Czerwiec - po raz trzeci VOTUM S.A. otrzymała Medal Europejski za Doradztwo Odszkodowawcze
  Maj -  11 drużyn z VOTUM S.A. i Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy wzięło udział w Biegu Firmowym
  Kwiecień – Kancelaria A. Łebek i Wspólnicy w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 wg Rzeczpospolitej
  Kwiecień - zmiany w  zarządzie VOTUM S.A. – Prezesem Zarządu został Bartłomiej Krupa, a Wiceprezesem Elżbieta Kupiec
  Marzec – Fundacja VOTUM zajęła 6 miejsce w plebiscycie Pożyteczni 201
  Luty – Gazela Biznesu dla Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy
  Styczeń - VOTUM S.A. po raz czwarty otrzymała tytuł Diamentu Forbesa

 4. 2016

  Grudzień- rejestracja 200.000 Klienta
  Listopad- laureat VII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana
  Listopad- odbiór Statuetki Platynowej i Certyfikatu Przedsiębiorstwo FAIR PLAY
  Październik- dywidenda 0,23 zł na akcję dla akcjonariuszy (2 transza)
  Sierpień- wypłata pierwszej transzy dywidendy
  Czerwiec -zdobycie tytułu "Dobroczyńca Roku 2016" za Strategię Społecznego Zaangażowania
  Czerwiec - po raz drugi został przyznany "Medal Europejski" za Doradztwo Odszkodowawcze
  Maj - podział zysków za 2015 rok – dywidenda wyniesie 78 groszy za 1 akcję
  Kwiecień – Kancelaria A. Łebek i Wspólnicy w „Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016” wg Rzeczpospolitej
  Kwiecień - powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. - Marka Stokłosę
  Kwiecień - powołanie nowego Członka Zarządu VOTUM S.A. – Mirosława Grebera
  Marzec – Fundacja VOTUM zajmuje 4 miejsce w plebiscycie Pożyteczni 2016
  Luty – Gazela Biznesu dla KAIRP A. Łebek i Wspólnicy
  Styczeń - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. K. z Grupy Kapitałowej VOTUM uzyskała tytuł "Gazeli Biznes

 5. 2015

  Listopad - Platynowy Laur oraz Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2015 dla VOTUM S.A.
  Październik - wypłata 0,32 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.
  Wrzesień - - PCRF Votum przejęło 75% udziałów w Ukraińsko Polskim Centrum Rehabilitacji Votum Sp. z o.o.
  Czerwiec – utworzenie spółki Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o.
  Czerwiec - VOTUM S.A. otrzymała Medal Europejski za Doradztwo Odszkodowawcze
  Czerwiec - obchody 10lecia firmy
  Maj- 28.06.2015  kurs akcji osiągnął rekordowy wynik 18,45 zł na akcję
  Maj - Bartłomiej Krupa powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki
  Maj - w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę numer 160 000
  Maj - utworzenie oddziału na Węgrzech przez spółkę zależną VOTUM Centrum Odškodnění, a.s
  Kwiecień – do grupy kapitałowej dołącza Biuro Ogólnopolskich Badań Ankieterów Terenowych sp. z o.o.
  Kwiecień - rekordowa ilość spisanych umów przez jedną strukturę w jednym miesiącu w dotychczasowej historii VOTUM S.A.<
  Marzec - Fundacja VOTUM zajmuje 10. miejsce w plebiscycie Pożyteczni 2015
  Luty - VOTUM S.A. jest już warta ponad 120 000 000 złotych
  Luty - otwarcie nowej siedziby VOTUM Connect S.A
  Styczeń - kurs akcji VOTUM S.A. osiągnął 28 stycznia 2015 kwotę 10 zł

 6. 2014

  Październik - 2 transza wypłaty dywidendy w wysokości 0,51 zł na akcje
  Sierpień – Akcja „Jabłka w dłoń” - VOTUM S.A. wspiera polskich sadowników
  Lipiec - zarejestrowano sprawę numer 140 000
  Lipiec - połączenie spółek zależnych VOTUM S.A. działających na terenie Czech i Słowacji
  Lipiec - rekordowe odszkodowanie - 2,4 mln zł dla rodziny zmarłej
  Lipiec – 1 transza wypłaty dywidendy w wysokości 0,51 zł na akcje
  Czerwiec – Votum S.A. członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej
  Maj - 30.05.2014 kurs akcji osiągnął rekordowy pułap - 7,80 zł na akcje
  Kwiecień – KAIRP A. Łebek i Wspólnicy sp.k. wśród zrzeszonych Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych
  Marzec - odnotowaliśmy rekordowy wpływ spraw w jednym miesiącu – ich liczba sięgnęła 2245
  Marzec - VOTUM S.A. w indeksie WIG250
  Luty – w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę numer 130 000
  Luty- podjęcie decyzji o połączeniu spółek w Czechach i na Słowacji

 7. 2013

  Grudzień – Srebrny Laur oraz Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rok 2013 dla VOTUM S.A.
  Listopad – VOTUM S.A. laureatem konkursu „Liderzy Filantropii 2013”
  Październik – zarejestrowano 2229 spraw w ciągu zaledwie jednego miesiąca – to dotychczasowy rekord spółki!
  Październik – nabycie większościowych udziałów Spółki VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie.
  Wrzesień – 2 transza wypłaty dywidendy w wysokości 0,44 zł na akcje
  Wrzesień – VOTUM S.A. otrzymało „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2012
  Sierpień – w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę o numerze 120 000
  Lipiec – 1 transza wypłaty dywidendy w wysokości 0,44 zł na akcje
  Czerwiec – udział VOTUM S.A. w IV Kongresie Regionów w Świdnicy
  Maj – uroczyste otwarcie nowej części budynku PCRF VOTUM S.A. w Krakowie, powołanie nowej spółki zależnej- VOTUM CONNECT S.A.
  Kwiecień – przyznanie tytułu „Przedsiębiorstwa Fair Play” w województwie dolnośląskim
  Marzec – VOTUM S.A. zostało nominowane w plebiscycie Fleet Awards Polska 2013, w kategorii „Odszkodowania”
  Luty – przyznanie tytułu „Diament Forbesa 2013”; w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę o numerze 110 000
  Styczeń – 2 lata na Giełdzie GPW w Warszawie; milionowe zadośćuczynienie dla noworodka, który ucierpiał w wypadku

 8. 2012

  Grudzień – Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznała VOTUM S.A. tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”
  Listopad – „Bezpieczna droga do szkoły” akcja promująca bezpieczeństwo drogowe przy udziale Piłkarzy Miedzi Legnic
  Październik – stan surowy zamknięty nowej części budynku PCRF VOTUM S.A.
  Wrzesień – wg portalu StockWatch.pl VOTUM S.A. z ROE uplasowała się na 8 miejscu w rankingu najbardziej rentownych spółek na GPW; I Ogólnopolski Kongres PCRF VOTUM S.A. „Urazy czaszkowo-mózgowe i urazy rdzenia kręgowego jako konsekwencja wypadków komunikacyjnych”
  Sierpień – w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę o numerze 100 000
  Lipiec - krakowski ośrodek rehabilitacyjny otrzymuje nazwę Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.
  Czerwiec – VOTUM S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,36 zł na akcję, co dało stopę dywidendy w wysokości 8,4% (wg kursu na zamknięcie w dniu dywidendy)
  Maj – podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu 4,32 mln zł z zysku za rok 2011 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
  Kwiecień – zawarcie przez spółkę VOTUM-RehaPlus S.A. umowy o generalne wykonawstwo; rozpoczęcie prac budowlanych na terenie nieruchomości w Krakowie przy ul. Golikówka 6
  Marzec – powołanie Zarządu Spółki IV kadencji w składzie: Dariusz Czyż – Prezes Zarządu, Elżbieta Kupiec – Członek Zarządu, Bartłomiej Krupa – Członek Zarządu
  Luty - w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę o numerze 90 000
  Styczeń – zakup akcji spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A. – zwiększenie udziału w kapitale spółki do 96% Styczeń – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A.

 9. 2011

  Grudzień – zatwierdzenie projektu budowlanego i otrzymanie pozwolenia na rozbudowę NZOZ PCRF VOTUM-RehaPlus
  Listopad – objęcie 3.000.000 akcji Spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A.
  Wrzesień – w VOTUM S.A. zarejestrowano sprawę o numerze 80 000
  Sierpień – ogłoszenie przez Zarząd zmiany polityki dywidendy – rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011
  Czerwiec – nowy rekord liczby spraw przyjętych do prowadzenia w miesiącu i w kwartale
  Czerwiec – Koniec obowiązywania umów lock-up wyłączających zbywalność akcji zakupionych w ramach Transzy Pracowniczej
  Marzec - VOTUM S.A. zarejestrowała sprawę o numerze 70 000
  Marzec – Podwyższenie kapitału zakładowego w VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. (Czechy)
  Luty – Nabycie przez VOTUM-RehaPlus przedsiębiorstwa A&S Studio Rehabilitacja Funkcjonalna Paweł Adamkiewicz
  Styczeń – zmiany w Zarządzie VOTUM S.A.
  Styczeń – ujawnienie znaczącego Akcjonariusza – Quercus TFI

 10. 2010

  Grudzień – Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych
  Grudzień – Przyznanie tytułów „Gazeli Biznesu” oraz „Diamentu Forbesa 2011”
  Listopad – zatwierdzenie i publikacja Prospektu Emisyjnego VOTUM S.A.
  Listopad – łączna kwota uzyskanych odszkodowań przekroczyła 450 000 000 PLN
  Sierpień – ekspansja na rynki wschodnie – program obsługi prawnej Klientów z Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej
  Sierpień – VOTUM S.A. zarejestrowała sprawę o numerze 60 000, a na Słowacji zarejestrowano sprawę o numerze 2 500
  Sierpień – podpisanie pierwszej umowy z klientem w Czechach
  Kwiecień – uzyskanie przez VOTUM-RehaPlus S.A. akredytacji NZOZ; od tamtej pory pełna nazwa krakowskiego ośrodka to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM-RehaPlus S.A.
  Marzec – wypłata największego odszkodowania uzyskanego dla jednego Klienta (1 132 000 PLN)
  Luty – pierwszy raz kwota uzyskanych odszkodowań wyniosła ponad 15 000 000 w miesiącu
  Luty - KAiRP A.Łebek i Wspólnicy sp.k. zajęła 9. miejsce wśród dolnośląskich kancelarii w prestiżowym rankingu największych kancelarii prawniczych przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą” (a także 64. miejsce wśród 225 notowanych w Polsce pod względem ogólnej liczny zatrudnionych prawników i 81. miejsce pod względem liczby prawników z uprawnieniami adwokatów i radców prawnych)
  Styczeń – liczba zarejestrowanych spraw przekroczyła 50 000

 11. 2009

  Grudzień - Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznała VOTUM S.A. „Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play”
  Wrzesień – Ekspansja na rynek czeski – utworzenie VOTUM Centrum Odskodneni, a.s.
  Lipiec – łączna kwota uzyskanych świadczeń przekroczyła 250 000 000 PLN
  Czerwiec – pierwszy raz przyjęto do prowadzenia ponad 1 500 spraw w ciągu miesiąca
  Maj - Akwizycja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy sp.k. prowadzącej w imieniu klientów sprawy na drodze postępowania sądowego
  Kwiecień - Powstanie spółki Redeem sp. z o.o., specjalizującej się w obrocie i windykacji wierzytelności, co rozszerzyło zakres świadczonych przez Grupę Kapitałową
  Marzec – pierwszy raz Votum uzyskało ponad 10 000 000 PLN odszkodowań w ciągu miesiąca
  Styczeń – liczba zarejestrowanych spraw na Słowacji przekroczyła 1 000

 12. 2008

  Grudzień – VOTUM S.A. zostało po raz pierwszy uhonorowane certyfikatem „Przejrzysta firma” w audycie Dun and Brandstreet Poland (certyfikat ten VOTUM S.A. uzyskało także w roku 2009)
  Październik – liczba spraw przyjętych do prowadzenia przekroczyła 25 000
  Sierpień – otwarcie nowej siedziby na ul. Wyścigowej we Wrocławiu
  Lipiec – przyjęcie pierwszych Pacjentów do VOTUM-RehaPlus S.A.- ośrodka specjalizującego się w rehabilitacji funkcjonalnej osób z ciężkimi urazami neurologicznymi
  Lipiec – liczba pracowników Centrali przekroczyła 100
  Marzec – łączna kwota odszkodowań przekroczyła 100 000 000 PLN

 13. 2007

  Grudzień 2007 – Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” po raz pierwszy przyznała VOTUM S.A. tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” (od roku 2007 tytuł ten przyznawany jest VOTUM S.A. rok rocznie)
  Październik – pierwszy raz przyjęto do prowadzenia ponad 1 000 spraw w ciągu miesiąca
  Wrzesień – Ekspansja poza granice Polski – powstanie VOTUM Centrum Odskodnenia, a.s. (Słowacja)
  Lipiec – łączna kwota pozyskanych świadczeń przekroczyła 50 000 000 PLN
  Czerwiec – utworzenie spółki VOTUM-RehaPlus S.A. – powstanie grupy kapitałowej VOTUM
  Maj – liczba klientów przekroczyła 10 000
  Luty – liczba pracowników Centrali przekroczyła 50 osób
  Styczeń – Powołanie Fundacji VOTUM, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, szczególnie dzieciom oraz wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze edukacyjnym i charytatywnym

 14. 2006

  Listopad – liczba klientów przekroczyła 5 000
  Wrzesień – Zorganizowanie pierwszej edycji Ogólnopolskiej Akcji Krew (w ramach Akcji do końca 2010 zebrano 1 741 litrów krwi od blisko 4 000 osób; od 2009 roku organizatorem Akcji jest Fundacja VOTUM)
  Wrzesień – suma uzyskanych odszkodowań przekroczyła 10 000 000 PLN
  Kwiecień – suma odszkodowań przekroczyła 1 000 000 PLN, a liczba pracowników Centrali 25 osób
  Marzec – liczba spraw przyjętych do prowadzenia przekroczyła 1 000

 15. 2005

  Grudzień – pierwsze uzyskane odszkodowanie (15 237,00 PLN)
  Listopad – przyjęcie spraw pierwszych Klientów
  Październik – rejestracja nowej spółki – Centrum Odszkodowań S.A. (obecnie VOTUM S.A.)

Z życia firmy