6 x razy wyższe zadośćuczynienie blisko 20 lat od wypadku6 x razy wyższe zadośćuczynienie blisko 20 lat od wypadku

Do wypadków samochodowych dochodzi w różnych okolicznościach. Wystarczy chwila nieuwagi kierowcy, nadmierna prędkość, czy trudne warunki atmosferyczne, aby doszło do tragedii. Klient Votum S.A. stracił matkę w jednym z takich zdarzeń.

Wypadek

W listopadzie 1998 r. doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła pasażerka pojazdu – matka Klienta Votum S.A. , który miał wówczas zaledwie 16 lat. Po uzyskaniu pełnoletności młody mężczyzna zwrócił się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczeń należnych mu w związku ze śmiercią osoby najbliższej.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Postępowanie likwidacyjne

W 2001 r. ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego podjął decyzję o wypłacie na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienia w wysokości 10.000,00 zł oraz 12.303,56 zł tytułem poniesionych kosztów pogrzebu. W tamtym czasie postępowanie uznano za zakończone.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Dopiero w roku 2017, a więc blisko 20 lat od wypadku poszkodowany mężczyzna zdecydował się skorzystać z pomocy ekspertów Votum S.A. Zaledwie kilka miesięcy od zgłoszenia szkody ubezpieczyciel wydał decyzję płatniczą i przyznał dopłatę do łącznej kwoty 21.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednocześnie ubezpieczyciel zaproponował mężczyźnie dopłatę w wysokości 35.000,00 zł, dzięki czemu wraz z wcześniej zrealizowanymi wypłatami poszkodowany otrzymałby łącznie 56.000,00 zł. Miało to doprowadzić do ugodowego zakończenia sporu.

Postępowanie sądowe

Eksperci Votum S.A. nie rekomendowali jednak zawarcia ugody w zaproponowanym przez ubezpieczyciela kształcie. Dlatego też ostatecznie zdecydowano się na wszczęcie postępowania sądowego.

W imieniu poszkodowanego mężczyzny złożono pozew, domagając się zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia w wysokości kolejnych 109.000,00 zł, co dawałoby łączną kwotę 130.000,00 zł.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty tak wysokiej kwoty zadośćuczynienia, powołując się przede wszystkim, na znaczny upływ czasu, jaki minął od wypadku.

Jednak Sąd I instancji po przeprowadzeniu postępowania dowodowego zasądził na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w wysokości 99.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także orzekł, że o kosztach postępowania rozsądzi referendarz sądowy, wskazując przy tym, że mężczyzna wygrał proces w 90%.

Na skutek orzeczenia sądowego ubezpieczyciel wydał decyzję płatniczą i przekazał na rzecz poszkodowanego kwotę 99.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 8.619,78 zł tytułem odsetek za opóźnienie. Dzięki czemu mężczyzna otrzymał łącznie 128.61978 zł zadośćuczynienia oraz 12.303,56 zł w związku z kosztami pogrzebu. Tym samym dzięki postępowaniu sądowemu udało się uzyskać ponad 6 krotnie wyższą kwotę od zadośćuczynienia początkowo wypłaconego przez ubezpieczyciela.

Historia poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że pomimo obaw warto zdecydować się na postępowanie sądowe, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych kwot niż ma to miejsce na drodze polubownych negocjacji. W przypadku Klienta Votum S.A. było to blisko 130.000,00 zł zadośćuczynienia zamiast początkowo przyznanych 20.000,00 zł., które nie rekompensowały doznanej przez niego krzywdy.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Umowa wieloproduktowa – zwiększenie potencjału

W dniu 26 marca br. VOTUM S.A. wraz ze spółką zależną – Dopłaty Powypadkowe S.A.

Początek sezonu motocyklowego a bezpieczeństwo na drogach

Pierwsze wiosenne, ciepłe dni zazwyczaj zwiastują początek sezonu motocyklowego. Każdego roku w tym czasie pojawiają

Wypadek przed żniwami

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma wyzwaniami. To ciężka, fizyczna praca, często obarczona

Komunikat prasowy VOTUM SA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19, informujemy , że dzięki zapewnieniu możliwości