Kapitalizacja renty – 800 tys. zł wypłaty dla poszkodowanegoKapitalizacja renty – 800 tys. zł wypłaty dla poszkodowanego

Poszkodowani w wypadkach samochodowych to często pasażerowie, którzy nie mieli wpływu na to co się wydarzyło. Często to właśnie  oni cierpią najbardziej. Podobnie było w przypadku klienta Votum S.A., który ucierpiał w wypadku komunikacyjnym dwanaście lat temu. O jakie świadczenia może starać się osoba poszkodowana w wypadku? Czy odszkodowanie i zadośćuczynienie to jedyne środki, jakie można otrzymać w takiej sytuacji?

Wypadek

 

Do wypadku w jakim ucierpiał mężczyzna doszło 11 sierpnia 2006 r., kiedy to podróżując jako pasażer samochodu osobowego doznał bardzo poważnych obrażeń, między innymi złamania kręgu L4, przez które poszkodowany do dzisiaj zmaga się z niedowładem kończyn dolnych. Jego życie po wypadku uległo diametralnej zmianie, między innymi był zmuszony do korzystania z pomocy osób trzecich.

 

Pierwotne postępowanie

 

W toku postępowania koniecznym okazało się być skierowanie sprawy na drogę sądową, dlatego była prowadzona kolejno przez ekspertów Votum S.A., a następnie Kancelarię A. Łebek i Wspólnicy i została zakończona w 2011 r. wyrokiem zasadzającym na rzecz poszkodowanego wypłatę zadośćuczynienia oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb i całkowitej utraty zdolności do pracy w wysokości 1.571,00 zł. Nie był to jednak koniec postępowania.

 

Ponowne rozparzenie sprawy

 

W związku z weryfikacją zasobów archiwum przeprowadzoną przez specjalistów Votum S.A. i otrzymaną rekomendacją powrotu do sprawy ponownie podjęto postępowanie w marcu 2017 r., a więc 11 lat po wypadku.

 

Eksperci Votum S.A. po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji szkodowej opracowali wniosek o waloryzację renty wyrównawczej wskazując przy tym na hipotetyczne możliwości zarobkowe poszkodowanego. W wyniku uznanej przez ubezpieczyciela zasadności waloryzacji renty uzyskano dla mężczyzny zwiększenie renty miesięcznej z kwoty 1.571 zł zasądzonej wcześniej wyrokiem do 2.128 zł. Ponadto z tego tytułu ubezpieczyciel wypłacił wyrównanie w kwocie 6.385 zł.

 

Zgodnie z wolą poszkodowanego eksperci Votum S.A. podjęli z ubezpieczycielem rozmowy dotyczące kapitalizacji renty. Choć pierwotne propozycje ubezpieczyciela nie były dla poszkodowanego zadowalające, w toku dalszych negocjacji oraz bezpośrednich rozmów udało się uzyskać dla klienta propozycję, którą uznał za satysfakcjonującą. W tym miesiącu doszło do zawarcia ugody przed sądem na kwotę 800.000 zł tytułem kapitalizacji renty.

 

W celu uzyskania wszystkich należnych nam świadczeń warto nie tylko skorzystać z pomocy ekspertów, ale również nie bać się wystąpić na drogę sądową, co często pozwala na uzyskanie znacznie wyższych świadczeń. W przypadku poszkodowanego efektem ciężkiej pracy specjalistów było wypłacenie znacznej sumy pieniędzy, która pozwoli na poprawę codziennej egzystencji mężczyzny Dzięki dodatkowym środkom poszkodowany będzie mógł uzyskać częściową samodzielność i ujrzeć przyszłość w lepszych barwach.

Czytaj również


390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla Rzeczpospolitej

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy spłacą kredyt

Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich - w przypadku wcześniejszej spłaty