Potrącenie pieszego – blisko 200 tys. zł tytułem kapitalizacji rentyPotrącenie pieszego – blisko 200 tys. zł tytułem kapitalizacji renty

Użytkownicy drogi to nie tylko kierowcy samochodów oraz motocykliści, ale również rowerzyści i piesi. Często zdajemy się nie pamiętać zwłaszcza o tych ostatnich, a wypadki z ich udziałem mają miejsce nie tylko na pasach, czyli w sytuacji, kiedy wkraczają na drogę, ale również wtedy, kiedy poruszają w przeznaczonym do tego miejscu, czyli po chodniku. Do podobnego zdarzenia doszło z udziałem klienta Votum S.A.
 

Wypadek

 

Do wypadku, w którym ucierpiał mężczyzna doszło w 2011 r. Poszkodowany idąc chodnikiem został potrącony, a następnie przygnieciony do ogrodzenia przez samochód wykonujący manewr cofania. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, między innymi złamania kości piszczelowej i strzałkowej przez co wymagał specjalistycznego leczenia operacyjnego. Trwałym skutkiem wypadku jest skrócenie kończyny dolnej, nasilone dolegliwości bólowe oraz związana z tym częściowa utrata możliwości zarobkowania.
 

Ustalenie okoliczności wypadku

 
Kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia, a jego danych nie udało się ustalić, dlatego też postępowanie karne zostało umorzone wskutek niewykrycia sprawcy. Ze względu na okoliczności sprawy eksperci Votum S.A. wystąpili w imieniu poszkodowanego nie do konkretnego ubezpieczyciela, ale do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 

Zadośćuczynienie dla poszkodowanego

 

W postępowaniu likwidacyjnym i sądowym poszkodowany reprezentowany był kolejno przez specjalistów Votum S.A. i Kancelarię A. Łebek i Wspólnicy. Postępowanie sądowe zakończone zostało zasądzeniem od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zadośćuczynienia oraz renty wyrównawczej w związku z częściową utratą możliwości zarobkowych spowodowanych obrażeniami doznanymi w wyniku wypadku. Nie był to jednak koniec działań podjętych przez specjalistów Votum S.A. w imieniu poszkodowanego.
 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

Zgodnie z jego wolą Doradca Działu Obsługi Roszczeń Rentowych podjął z pełnomocnikiem strony przeciwnej negocjacje zmierzające do uzyskania maksymalnej propozycji ugody dotyczącej zamiany renty płatnej okresowo na jednorazowe odszkodowanie. W efekcie prowadzonych rozmów strony uzgodniły ugodowe zakończenie sprawy i wypłatę kwoty 195.000 zł tytułem kapitalizacji renty. Rozwiązanie to pozwoli poszkodowanemu na inwestycję uzyskanych środków, z czego uzyskiwał będzie stały dochód przy jednoczesnym zabezpieczeniu kapitału na przyszłość. Fundusz dokonał realizacji ugody i przekazania środków mężczyźnie.

 

Profesjonalizm i wytrwałość ekspertów spółki, którzy towarzyszą klientowi na każdym etapie postępowania od uzupełnienia dokumentacji przez postępowanie likwidacyjne, na negocjacjach z ubezpieczycielem kończąc, jest gwarancją sukcesu. Sprawa potrąconego mężczyzny potwierdza, że warto zwrócić się po pomoc do specjalistów, chociażby ze względu na ich wiedzę i doświadczenie w sprawach z elementem rentowym. Kombinacja tych czynników pozwala na uzyskanie rozwiązania, które jest najbardziej korzystne dla klienta.

Czytaj również


390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla Rzeczpospolitej

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy spłacą kredyt

Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich - w przypadku wcześniejszej spłaty