Co to jest kancelaria odszkodowawcza?Co to jest kancelaria odszkodowawcza?

Kancelaria odszkodowawcza to jeden z podmiotów, zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Ustala podmiot, który jest zobowiązany do zapłaty, precyzuje i zgłasza roszczenia, a także inicjuje i przeprowadza negocjacje z ubezpieczycielem lub innym odpowiedzialnym podmiotem. W razie potrzeby prowadzi także postępowanie reklamacyjne i podejmuje wszelkie konieczne czynności aż do uzyskania ostatecznego stanowiska.

 

Dochodzą także praw poszkodowanego na drodze sądowej – wszczynają postępowanie, dokonują wszelkich niezbędnych czynności procesowych, a także dbają, by właściwie udokumentować stan faktyczny. Kancelarie odszkodowawcze dochodzą zazwyczaj zadośćuczynień, odszkodowań i rent.

 

Kogo reprezentuje kancelaria odszkodowawcza?

 

Kancelarie odszkodowawcze działają najczęściej w imieniu:

  • osób, które poniosły szkodę m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy, w drodze do pracy, na terenie gospodarstwa rolnego lub na skutek błędu lekarskiego,
  • rodzin osób zmarłych w wypadku lub w jego wyniku będących w stanie wegetatywnym,
  • osób mających prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny,
  • osób poszkodowanych, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania.

 

Śmiertelny wypadek a pomoc kancelarii odszkodowawczej 

 

Kancelaria odszkodowawcza może być niezwykle pomocna także w przypadku, gdy w rodzinie miał miejsce śmiertelny wypadek. Śmierć kogoś z najbliższych krewnych to z reguły ogromny cios dla całej rodziny. W takich sytuacjach dochodzenie należnego świadczenia nierzadko jest zbyt trudne i bolesne.

 

W tych przypadkach o wiele łatwiej jest zlecić prowadzenie postępowania specjalistom z kancelarii odszkodowawczych, którzy wiedzą, jakie czynności należy podjąć, jakie dokumenty i do kogo złożyć, potrafią także ocenić, o jakie świadczenia i z jakiego tytułu może ubiegać się rodzina zmarłego. Pracownicy kancelarii ze względu na doświadczenie w tego typu sprawach wyróżniają się także taktem i delikatnością. Nie tylko więc będą w stanie podjąć wszystkie konieczne czynności, ale także dokonają ich tak, by poruszać bolesne wspomnienia w możliwie najmniejszym stopniu.

Wypadek komunikacyjny a pomoc kancelarii odszkodowawczej  

 

Jeśli chodzi o wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, pomoc kancelarii odszkodowawczych może okazać się nieoceniona. Z reguły to osoby, które odniosły obrażenia, muszą dopilnować wielu kwestii, żeby uzyskać odszkodowanie. Jeśli jednak doznały ciężkich urazów, poddają się leczeniu w szpitalu, są w śpiączce lub trauma związana z wypadkiem jest zbyt silna, nie są w stanie dokonać niezbędnych formalności.

 

Kancelarie odszkodowawcze to z reguły zespół doświadczonych i znających prawo oraz procedury osób, które wiedzą, kiedy i jakie działania należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Pozwala to ofiarom wypadków na spokojnie i niezakłócone kontynuowanie terapii, podczas gdy specjaliści dochodzą od właściwego podmiotu należnych im świadczeń.

 

Warto również zauważyć, że osobom, które w związku z wypadkiem samochodowym poniosły szkodę, w wielu przypadkach przysługuje nie tylko zadośćuczynienie, ale także świadczenia innego typu, na przykład renta lub zwrot kosztów leczenia. Poszkodowany może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale specjaliści z kancelarii odszkodowawczej na pewno zwrócą na to uwagę i pomogą w ich uzyskaniu.

Rola kancelarii odszkodowawczej w dochodzeniu odszkodowania      

 

 

Osoby, którym należą się odszkodowanie lub inne świadczenia, często nie potrafią ocenić, jaka powinna być ich wysokość ani do kogo dokładnie powinny się zgłosić. Analiza sprawy, oszacowanie wysokości roszczeń i wskazanie podmiotu, od którego możemy domagać się  zapłaty to pierwsza kwestia, w której może pomóc nam kancelaria odszkodowawcza. Co istotne, oprócz kwoty samego zadośćuczynienia doradca odszkodowawczy uwzględni także dodatkowe świadczenia, jeśli należą się osobie, która została poszkodowana. Może to być na przykład zwrot kosztów leczenia lub dojazdu do placówek medycznych.

 

Plusem kancelarii odszkodowawczych jest to, że często mają one na tyle rozbudowany zespół specjalistów, że są w stanie reprezentować poszkodowanego na każdym etapie postępowania. Sprawą będą się więc zajmować osoby prowadzące negocjacje, a także profesjonalni prawnicy.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.