Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Kancelaria Odszkodowawcza

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Co to jest kancelaria odszkodowawcza?

VOTUM /

Wiedza / Co to jest kancelaria odszkodowawcza?

Co to jest kancelaria odszkodowawcza?

kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza to jeden z podmiotów, zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Ustala podmiot, który jest zobowiązany do zapłaty, precyzuje i zgłasza roszczenia, a także inicjuje i przeprowadza negocjacje z ubezpieczycielem lub innym odpowiedzialnym podmiotem. W razie potrzeby prowadzi także postępowanie reklamacyjne i podejmuje wszelkie konieczne czynności aż do uzyskania ostatecznego stanowiska.

 

Dochodzą także praw poszkodowanego na drodze sądowej – wszczynają postępowanie, dokonują wszelkich niezbędnych czynności procesowych, a także dbają, by właściwie udokumentować stan faktyczny. Kancelarie odszkodowawcze dochodzą zazwyczaj zadośćuczynień, odszkodowań i rent.

 

Kogo reprezentuje kancelaria odszkodowawcza?

 

Kancelarie odszkodowawcze działają najczęściej w imieniu:

  • osób, które poniosły szkodę m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy, w drodze do pracy, na terenie gospodarstwa rolnego lub na skutek błędu lekarskiego,
  • rodzin osób zmarłych w wypadku lub w jego wyniku będących w stanie wegetatywnym,
  • osób mających prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny,
  • osób poszkodowanych, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania.

 

Śmiertelny wypadek a pomoc kancelarii odszkodowawczej 

 

Kancelaria odszkodowawcza może być niezwykle pomocna także w przypadku, gdy w rodzinie miał miejsce śmiertelny wypadek. Śmierć kogoś z najbliższych krewnych to z reguły ogromny cios dla całej rodziny. W takich sytuacjach dochodzenie należnego świadczenia nierzadko jest zbyt trudne i bolesne.

 

W tych przypadkach o wiele łatwiej jest zlecić prowadzenie postępowania specjalistom z kancelarii odszkodowawczych, którzy wiedzą, jakie czynności należy podjąć, jakie dokumenty i do kogo złożyć, potrafią także ocenić, o jakie świadczenia i z jakiego tytułu może ubiegać się rodzina zmarłego. Pracownicy kancelarii ze względu na doświadczenie w tego typu sprawach wyróżniają się także taktem i delikatnością. Nie tylko więc będą w stanie podjąć wszystkie konieczne czynności, ale także dokonają ich tak, by poruszać bolesne wspomnienia w możliwie najmniejszym stopniu.

Wypadek komunikacyjny a pomoc kancelarii odszkodowawczej  

 

Jeśli chodzi o wypadek komunikacyjny z winy innego kierowcy, pomoc kancelarii odszkodowawczych może okazać się nieoceniona. Z reguły to osoby, które odniosły obrażenia, muszą dopilnować wielu kwestii, żeby uzyskać odszkodowanie. Jeśli jednak doznały ciężkich urazów, poddają się leczeniu w szpitalu, są w śpiączce lub trauma związana z wypadkiem jest zbyt silna, nie są w stanie dokonać niezbędnych formalności.

 

Kancelarie odszkodowawcze to z reguły zespół doświadczonych i znających prawo oraz procedury osób, które wiedzą, kiedy i jakie działania należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Pozwala to ofiarom wypadków na spokojnie i niezakłócone kontynuowanie terapii, podczas gdy specjaliści dochodzą od właściwego podmiotu należnych im świadczeń.

 

Warto również zauważyć, że osobom, które w związku z wypadkiem samochodowym poniosły szkodę, w wielu przypadkach przysługuje nie tylko zadośćuczynienie, ale także świadczenia innego typu, na przykład renta lub zwrot kosztów leczenia. Poszkodowany może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale specjaliści z kancelarii odszkodowawczej na pewno zwrócą na to uwagę i pomogą w ich uzyskaniu.

Rola kancelarii odszkodowawczej w dochodzeniu odszkodowania      

 

 

Osoby, którym należą się odszkodowanie lub inne świadczenia, często nie potrafią ocenić, jaka powinna być ich wysokość ani do kogo dokładnie powinny się zgłosić. Analiza sprawy, oszacowanie wysokości roszczeń i wskazanie podmiotu, od którego możemy domagać się  zapłaty to pierwsza kwestia, w której może pomóc nam kancelaria odszkodowawcza. Co istotne, oprócz kwoty samego zadośćuczynienia doradca odszkodowawczy uwzględni także dodatkowe świadczenia, jeśli należą się osobie, która została poszkodowana. Może to być na przykład zwrot kosztów leczenia lub dojazdu do placówek medycznych.

 

Plusem kancelarii odszkodowawczych jest to, że często mają one na tyle rozbudowany zespół specjalistów, że są w stanie reprezentować poszkodowanego na każdym etapie postępowania. Sprawą będą się więc zajmować osoby prowadzące negocjacje, a także profesjonalni prawnicy.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

pomoc-w-uzyskaniu-analiza

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego [...]strzałka

odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.   Właśnie [...]strzałka

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]strzałka

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie