Ambasador Mediacji na Rynku FinansowymAmbasador Mediacji na Rynku Finansowym

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po raz drugi wyróżniono Ambasadorów Mediacji na Rynku Finansowym, wśród laureatów znalazł się Mecenas Albert Demidowski, Zastępca Kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych Votum S.A.

Tytuł Ambasadora Mediacji na Rynku Finansowym

 

Wyróżnienie Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym zostało ustanowione przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.
 

Według KNF w ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Ponadto Nadzór wskazuje, że decydując się na mediację strony ponoszą znacznie niższe koszty w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym, co więcej czas postępowanie mediacyjnego jest również znacznie krótszy.
 

Wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu znalazł się Mecenas Albert Demidowski, Zastępca Kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych Votum S.A.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

albert

Czytaj również


Odszkodowanie z OC sprawcy

Wypadek, a nawet niewielka kolizja to dla uczestników tych zdarzeń wiele stresu i nerwów. Jeśli

Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą