Ambasador Mediacji na Rynku FinansowymAmbasador Mediacji na Rynku Finansowym

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po raz drugi wyróżniono Ambasadorów Mediacji na Rynku Finansowym, wśród laureatów znalazł się Mecenas Albert Demidowski, Zastępca Kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych Votum S.A.

Tytuł Ambasadora Mediacji na Rynku Finansowym

 

Wyróżnienie Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym zostało ustanowione przez Komisję Nadzoru Finansowego w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.
 

Według KNF w ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Ponadto Nadzór wskazuje, że decydując się na mediację strony ponoszą znacznie niższe koszty w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym, co więcej czas postępowanie mediacyjnego jest również znacznie krótszy.
 

Wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu znalazł się Mecenas Albert Demidowski, Zastępca Kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych Votum S.A.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

albert

Czytaj również


390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla Rzeczpospolitej

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy spłacą kredyt

Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich - w przypadku wcześniejszej spłaty