Kapitalizacja renty – 10x wyższa wypłataKapitalizacja renty – 10x wyższa wypłata

Czy w sytuacji, w której od wypadku minęło wiele lat, a ani rodzina poszkodowanego, ani ubezpieczyciel nie dysponują dokumentacją na temat sprawy możliwe jest uzyskanie wypłaty dodatkowych świadczeń? Przypadek poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że dzięki wsparciu ekspertów jest to możliwe.

Wypadek

Do wypadku, w którym ucierpiał Klient Votum S.A. doszło w 2001 r. Mężczyzna odniósł obrażenia ciała skutkujące niepełnosprawnością oraz niezdolnością do pracy. Bezpośrednio po zdarzeniu poszkodowany samodzielnie zgłosił szkodę do ubezpieczyciela, który w 2002 r. wypłacił na rzecz mężczyzny blisko 100.000,00 zł zadośćuczynienia.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Wsparcie Votum S.A.

Poszkodowany zdecydował się skorzystać z pomocy Votum S.A. dopiero w 2017 roku, a więc 16 lat od zdarzenia. Od początku okoliczności sprawy były niejasne. Zarówno Klient, jak i jego najbliżsi nie dysponowali żadnymi dokumentami dotyczącymi wypadku i podjętych niedługo potem starań o zadośćuczynienie.

Roszczenia rentowe

Ze względu na niejasne okoliczności sprawy eksperci Votum S.A. skoncentrowali się przede wszystkim na skompletowaniu dokumentacji niezbędnej na kolejnych etapach postępowania. Dzięki informacjom uzyskanym od byłego pracodawcy poszkodowanego mężczyzny oraz z ZUS-u eksperci Votum S.A. sprecyzowali roszczenia rentowe.

Ubezpieczyciel uznał za zasadną rentę na zwiększone potrzeby  i wypłacono ją wraz z wyrównaniem w wysokości ponad 40.000,00 zł. Odmówił natomiast przyznania renty uzupełniającej, żądając skompletowania dokumentacji. Dzięki wytrwałości ekspertów Votum S.A. udało się jednak zgromadzić dokumenty, które pozwoliły na doprecyzowanie roszczeń rentowych. Ponownie wystąpiono do ubezpieczyciela z wnioskiem o ustalenie renty z tytułu utraty zdolności do pracy.

W kwietniu 2018 r. ubezpieczyciel uznał roszczenie w całości – poszkodowanemu przyznano rentę z tytułu utraty zdolności do pracy. Wypłacono również wyrównanie w wysokości ponad 100.000,00 zł.

Wstrzymanie wypłaty renty przez ubezpieczyciela

Ze względu na specyfikę sprawy oraz sytuację mężczyzny zaproponowano mu kapitalizację renty, ale ten zdecydowanie odmówił. Dwa miesiące później ubezpieczyciel przystąpił do weryfikacji renty uzupełniającej i wstrzymał jej wypłatę.

Eksperci Votum podjęli szereg czynności, dzięki którym przywrócono płatność renty. Poszkodowany wskazał wówczas, że chciałby jednak dokonać kapitalizacji renty, tzn. otrzymać jednorazową wypłatę zamiast co miesięcznych. Ubezpieczyciel odmówił jednak kapitalizacji rent płatnych na rzecz Klienta Votum S.A.

Kapitalizacja renty

Podjęto rozmowy z ubezpieczycielem, mające na celu doprowadzenie do zweryfikowania przez niego oceny stanu poszkodowanego. Ostatecznie doszło do spotkania w domu mężczyzny, które doprowadziło do wyrażenia zgody na kapitalizację renty przez ubezpieczyciela. Następnie w wyniku negocjacji wypracowano ugodę na kwotę blisko 800.000,00 zł. Ubezpieczyciel złożył do Sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej i oczekiwano na wyznaczenie terminu posiedzenia, a następnie podpisania ugody.

Niestety podczas kolejnego posiedzenia pełnomocnik reprezentujący ubezpieczyciela nie zgodził się podpisać ugody, przez co posiedzenie odroczono o kolejny miesiąc. W tym czasie ponownie wysłano do poszkodowanego wymagane przez Sąd dokumenty. Podjęto również rozmowy z ubezpieczycielem w celu przekazania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących sprawy. Ostatecznie ugoda została podpisana.

Poszkodowany razem z wcześniejszymi wypłatami dało łączną kwotę 900.000,00 zł dopłaty do 100.000,00 zł, jakie ubezpieczyciel początkowo wypłacił na rzecz mężczyzny. Tym samym dzięki działaniom ekspertów Votum S.A. otrzymał on blisko dziesięciokrotnie wyższe świadczenie.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Umowa wieloproduktowa – zwiększenie potencjału

W dniu 26 marca br. VOTUM S.A. wraz ze spółką zależną – Dopłaty Powypadkowe S.A.

Początek sezonu motocyklowego a bezpieczeństwo na drogach

Pierwsze wiosenne, ciepłe dni zazwyczaj zwiastują początek sezonu motocyklowego. Każdego roku w tym czasie pojawiają

Wypadek przed żniwami

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma wyzwaniami. To ciężka, fizyczna praca, często obarczona

Komunikat prasowy VOTUM SA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19, informujemy , że dzięki zapewnieniu możliwości