Ponad 900 tyś. zł dla poszkodowanej kobietyPonad 900 tyś. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sprawach, w których zawarto ugodę z ubezpieczycielem można starać się o wypłatę dodatkowych środków? Jakie świadczenia może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku nawet jeśli minęło od niego niemal 20 lat? Ekspertom Votum S.A. udało się uzyskać dla poszkodowanej kobiety ponad 900 tyś zł, choć w jej sprawie została zawarta ugoda.

Wypadek

Do wypadku, w jakim ucierpiała kobieta doszło w listopadzie 1997 r., kiedy to 20 – letnia wówczas poszkodowana podróżowała jako pasażerka samochodu. Niestety jego kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, przez co zjechał na pobocze, gdzie pojazd następnie dachował.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Na skutek wypadku kobieta doznała rozległych obrażeń ciała, w szczególności urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym, uszkodzenia rdzenia skutkującego niedowładem spastycznym czterech kończyn oraz dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego. Na skutek wypadku poszkodowana stała się osobą w pełni zależną od pomocy innych ludzi. Niezdolną do pracy.

Postępowanie sądowe

Początkowo kobieta była reprezentowana przez innego pełnomocnika, któremu udało się uzyskać należne jej zadośćuczynienie oraz rentę. Sprawa na tym etapie została zakończona wyrokiem sądowym w 2003 r. oraz zawartą przed sądem w 2010 r. ugodą dotyczącą renty. Poszkodowana nie sądziła, że możliwe jest uzyskanie dla niej dodatkowych środków.

Wsparcie Votum S.A.

Dopiero 6 lat później sprawa poszkodowanej kobiety trafiła do Votum S.A. , gdzie poddano ją szczegółowej analizie. Na podstawie uzupełnionej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez poszkodowaną, eksperci spółki ustalili, że w związku z całkowitą niezdolnością do pracy istnieją podstawy do żądania na rzecz kobiety renty wyrównawczej z tytułu utraconych możliwości zarobkowych.

Renta wypłacana dotychczas przez ubezpieczyciela na podstawie wcześniej zawartej ugody nie uwzględniała utraconych możliwości zarobkowania.

Na skutek działań podjętych przez ekspertów Votum S.A. w lutym 2017 r. ubezpieczyciel przyznał na rzecz poszkodowanej rentę wyrównawczą w kwocie 430,00 zł miesięcznie oraz wypłacił z tego tytułu wyrównanie w kwocie 12.496,71 zł.

Nie był to jednak koniec wsparcia, jakie eksperci spółki zaoferowali poszkodowanej kobiecie. Zgodnie z jej wolą podjęto negocjacje ugodowe dotyczące zamiany renty płatnej okresowo na jednorazowe odszkodowanie, tj. kapitalizacji renty.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach doszło do uzgodnienia kwoty ugody, którą klientka Votum S.A. uznała za satysfakcjonującą i zabezpieczającą jej potrzeby.

Ostatecznie doszło do zawarcia ugody na kwotę 950.000,00 zł tytułem skapitalizowanej renty. Uzyskana kwota pozwoli na zabezpieczenie przyszłości poszkodowanej poprzez inwestycję w instrumenty finansowe, zabezpieczenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem, co pozwoli na uzyskiwanie stałego dochodu z czynszu najmu.

Nawet w sprawach, w których od wypadku minęło wiele lat i doszło do zawarcia ugody z ubezpieczycielem warto s korzystać z pomocy ekspertów, dzięki czemu w niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków dla poszkodowanego. W przypadku kobiety, która ucierpiała na skutek wypadku samochodowego efektem ciężkiej pracy specjalistów było wypłacenie znacznej sumy pieniędzy, która pozwoli na poprawę jej codziennej egzystencji. Dzięki dodatkowym środkom poszkodowana będzie mogła uzyskać częściową samodzielność i ujrzeć przyszłość w lepszych barwach.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Umowa wieloproduktowa – zwiększenie potencjału

W dniu 26 marca br. VOTUM S.A. wraz ze spółką zależną – Dopłaty Powypadkowe S.A.

Początek sezonu motocyklowego a bezpieczeństwo na drogach

Pierwsze wiosenne, ciepłe dni zazwyczaj zwiastują początek sezonu motocyklowego. Każdego roku w tym czasie pojawiają

Wypadek przed żniwami

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma wyzwaniami. To ciężka, fizyczna praca, często obarczona

Komunikat prasowy VOTUM SA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19, informujemy , że dzięki zapewnieniu możliwości