Kapitalizacja renty – 650 tys. zł dla poszkodowanego mężczyznyKapitalizacja renty – 650 tys. zł dla poszkodowanego mężczyzny

Wiele osób poszkodowanych w wypadkach nie zna przysługujących im praw, nie wie również gdzie szukać pomocy. Czy w sytuacji, w której osobą poszkodowaną jest pasażer samochodu sprawcy należy mu się odszkodowanie? Czy jest to jedyne świadczenie, które może otrzymać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Wypadek

Do tragicznego zdarzenia doszło zimą 2000 r., kiedy to Klient Votum S.A. podróżował jako pasażer samochodu osobowego. Kierujący pojazdem stracił nad nim panowanie i uderzył w betonowy przepust. W wyniku wypadku pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, w tym m. in. urazu czaszkowo – mózgowego z wieloodłamowym złamaniem kości czaszki i krwiakiem podtwardówkowym. Doznane urazy skutkowały trwałym porażeniem połowicznym i niedowładem spastycznym lewostronnym.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Skutki wypadku

Pomimo upływu czasu poszkodowany wciąż cierpi z powodu niedowładu połowicznego graniczącego z porażeniem lewej kończyny górnej, odczuwa ograniczenia siły mięśniowej, a także narzeka na bóle i zawroty głowy, osłabienie pamięci, trudności w samoobsłudze i poruszaniu się. Wymaga długotrwałej opieki i pomocy w wykonywaniu zwykłych codziennych czynności, takich jak chociażby przygotowywanie posiłków. Ponadto mężczyzna wciąż wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej oraz stałej rehabilitacji.

Na mocy wyroku sądu wydanego w 2005 r. ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty na rzecz poszkodowanego renty w kwocie 930,00 zł miesięcznie z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych możliwości zarobkowych.

Wsparcie Votum S.A.

Po ponad 10 latach od zapadnięcia wyroku, w którym zasądzono rentę, poszkodowany zdecydował się skorzystać z pomocy Votum S.A.

Eksperci Votum S.A. skupili się przede wszystkim na skompletowaniu dokumentacji szkodowej, która stanowiła podstawę do sporządzenia wniosku o waloryzację renty. W odpowiedzi ubezpieczyciel odmówił podwyższenia renty uznając, że wysokość świadczenia została ustalona wyrokiem sądu i nie ma podstaw do jej zmiany.
Dopiero po kilku kolejno złożonych w sprawie odwołaniach ubezpieczyciel uznał za zasadne podwyższenie renty. Nową wysokość świadczenia rentowego ustalono na 1.994,00 zł. Dodatkowo z tytułu wyrównania należnych świadczeń rentowych poszkodowany uzyskał wypłatę w kwocie 38.250,00 zł.

W kolejnym roku na wniosek poszkodowanego podjęto negocjacje z ubezpieczycielem zmierzające do kapitalizacji renty. Odpowiedź ubezpieczyciela była jednoznacznie negatywna. Eksperci Votum S.A. nie poddali się jednak i
po roku powrócili do rozmów z ubezpieczycielem ponownie składając propozycję przystąpienia do negocjacji ugody w zakresie zamiany renty na jednorazowe świadczenie. W toku kolejnych rozmów i spotkań uzyskano satysfakcjonującą dla Klienta propozycję, wypracowano wypłatę w wysokości 650 tys. zł.

Uzyskana kwota da poszkodowanemu mężczyźnie możliwość samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, a środki zainwestowane w zakup nieruchomości pozwolą na realizację życiowych celów oraz znacznie poprawią sytuację finansową i komfort życia Klienta Votum S.A.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem