Kapitalizacja renty – 650 tys. zł dla poszkodowanego mężczyznyKapitalizacja renty – 650 tys. zł dla poszkodowanego mężczyzny

Wiele osób poszkodowanych w wypadkach nie zna przysługujących im praw, nie wie również gdzie szukać pomocy. Czy w sytuacji, w której osobą poszkodowaną jest pasażer samochodu sprawcy należy mu się odszkodowanie? Czy jest to jedyne świadczenie, które może otrzymać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Wypadek

 

Do tragicznego zdarzenia doszło zimą 2000 r., kiedy to Klient Votum S.A. podróżował jako pasażer samochodu osobowego. Kierujący pojazdem stracił nad nim panowanie i uderzył w betonowy przepust. W wyniku wypadku pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, w tym m. in. urazu czaszkowo – mózgowego z wieloodłamowym złamaniem kości czaszki i krwiakiem podtwardówkowym. Doznane urazy skutkowały trwałym porażeniem połowicznym i niedowładem spastycznym lewostronnym.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Skutki wypadku

 

Pomimo upływu czasu poszkodowany wciąż cierpi z powodu niedowładu połowicznego graniczącego z porażeniem lewej kończyny górnej, odczuwa ograniczenia siły mięśniowej, a także narzeka na bóle i zawroty głowy, osłabienie pamięci, trudności w samoobsłudze i poruszaniu się. Wymaga długotrwałej opieki i pomocy w wykonywaniu zwykłych codziennych czynności, takich jak chociażby przygotowywanie posiłków. Ponadto mężczyzna wciąż wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej oraz stałej rehabilitacji.

 

Na mocy wyroku sądu wydanego w 2005 r. ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty na rzecz poszkodowanego renty w kwocie 930,00 zł miesięcznie z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych możliwości zarobkowych.

 

Wsparcie Votum S.A.

 

Po ponad 10 latach od zapadnięcia wyroku, w którym zasądzono rentę, poszkodowany zdecydował się skorzystać z pomocy Votum S.A.

 

Eksperci Votum S.A. skupili się przede wszystkim na skompletowaniu dokumentacji szkodowej, która stanowiła podstawę do sporządzenia wniosku o waloryzację renty. W odpowiedzi ubezpieczyciel odmówił podwyższenia renty uznając, że wysokość świadczenia została ustalona wyrokiem sądu i nie ma podstaw do jej zmiany.
Dopiero po kilku kolejno złożonych w sprawie odwołaniach ubezpieczyciel uznał za zasadne podwyższenie renty. Nową wysokość świadczenia rentowego ustalono na 1.994,00 zł. Dodatkowo z tytułu wyrównania należnych świadczeń rentowych poszkodowany uzyskał wypłatę w kwocie 38.250,00 zł.

 

W kolejnym roku na wniosek poszkodowanego podjęto negocjacje z ubezpieczycielem zmierzające do kapitalizacji renty. Odpowiedź ubezpieczyciela była jednoznacznie negatywna. Eksperci Votum S.A. nie poddali się jednak i
po roku powrócili do rozmów z ubezpieczycielem ponownie składając propozycję przystąpienia do negocjacji ugody w zakresie zamiany renty na jednorazowe świadczenie. W toku kolejnych rozmów i spotkań uzyskano satysfakcjonującą dla Klienta propozycję, wypracowano wypłatę w wysokości 650 tys. zł.

 

Uzyskana kwota da poszkodowanemu mężczyźnie możliwość samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, a środki zainwestowane w zakup nieruchomości pozwolą na realizację życiowych celów oraz znacznie poprawią sytuację finansową i komfort życia Klienta Votum S.A.

Czytaj również


Mediacje – alternatywny sposób rozwiązywania sporów

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji na portalu BiznesTuba opublikowano wypowiedź radcy prawnego Alberta Demidowskiego, Zastępcy

Wypadek na poligonie

Do zawodów związanych ze znacznym ryzykiem należy między innymi praca żołnierza. Niestety do nieszczęśliwych wypadków

Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?

Zarówno zeszłotygodniowy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego,

Ekspert o wyroku TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w ubiegły czwartek dał tysiącom frankowiczów zielone światło