Wypadek przy pracy za granicąWypadek przy pracy za granicą

Wychodząc do pracy często myślimy o czekającym na nas dniu, o powierzonym nam obowiązkach służbowych czy o nowych wyzwaniach. Niestety niekiedy wystarczy chwila, aby doszło do tragicznego wypadku. Co można zrobić w takiej sytuacji, aby otrzymać należne nam świadczenia? Jakie kroki podjąć, jeśli do zdarzenia doszło poza granicami Polski?

Wypadek

Klient Votum S.A. pracował na terenie Holandii. W styczniu 2016 r. doszło tam do wypadku. Mężczyzna wykonując pracę na wysokości spadł z kilku metrów. Doznał poważnego urazu głowy oraz złamania kręgosłupa w odcinku lędźwiowym z przerwaniem rdzenia kręgowego, skutkujący niedowładem kończyn dolnych.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Wsparcie Votum S.A.

Dokumenty dotyczące wypadku trafiły do Votum dwa miesiące od zdarzenia. Czas działania był bardzo istotny ze względu na stan, w jakim znajdował się mężczyzna – wymagał specjalistycznego leczenia i kosztownej rehabilitacji.

Zdecydowano się skorzystać z pomocy współpracującej z Votum S.A. firmy Tijbout BV, specjalizującej się w prawie holenderskim. Po pozytywnej weryfikacji, podjęto dalsze działania służące zgromadzeniu jak najszerszej dokumentacji szkodowej potwierdzającej zakres obrażeń oraz strat poniesionych przez mężczyznę.

Proces likwidacji szkody, zgodnie z zawartą umową prowadził partner holenderski, a jego działania obejmowały między innymi monitorowanie organów ścigania, holenderskiej inspekcji pracy, a następnie sprecyzowanie roszczeń i podjęcie negocjacji z ubezpieczycielem pracodawcy. Eksperci Votum S.A. będąc w stałym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę w Tijbout, informowali poszkodowanego o podejmowanych krokach oraz etapie na jakim obecnie znajduje się sprawa.

Z uwagi na charakter i rozmiar obrażeń doznanych przez mężczyznę został on objęty programem Pierwsze Kroki. Był rehabilitowany w Klinice PCRF w Krakowie, podjęto również działania mające na celu pomoc poszkodowanemu w zakupie samochodu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz przystosowaniu mieszkania do nowych okoliczności.

W toku prowadzenia sprawy holenderski ubezpieczyciel wraz z przedstawicielami Votum S.A. oraz Tijbout BV dwukrotnie odwiedził poszkodowanego celem oszacowania rozmiaru szkody i ustalenia jego potrzeb. Ponadto dzięki działaniom podjętym przez ekspertów spółki wypłacił kilka zaliczek na poczet kosztów leczenia i zadośćuczynienia w łącznej wysokości 100.000,00 euro.

Ugoda z ubezpieczycielem

Poszkodowany nie posiadał dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymywał za pracę w Holandii, a dokumentacja jaką otrzymano od pracodawcy nie oddawała realnych zarobków mężczyzny. Spowodowało to, że negocjacje ugodowe się przeciągały, a kwestią sporną była wysokość roszczenia tytułem skapitalizowanej renty w związku z utratą możliwości zarobkowania.

Eksperci Votum S.A. nie zniechęcali się i po wstępnej propozycji ugody przedstawionej przez holenderskiego ubezpieczyciela na kwotę 200.000,00 euro, ostatecznie udało się tę kwotę zwiększyć do łącznej wysokości 350.000,00 euro. Kwota ta zamykała postępowanie w sprawie i obejmowała – obok takich roszczeń jak odpowiednik zadośćuczynienia, kosztów opieki, skapitalizowanej renty, kosztów dostosowania mieszkania czy pojazdu, również rekompensatę za brak możliwości wykonywania napraw w domu przez poszkodowanego czy okresową wymianę pojazdu.

W związku z brakiem rekomendacji drogi sądowej wynikającej z właściwości sporu, propozycja ugody została rekomendowana Klientowi, który wyraził zgodę na polubowne zakończenie sprawy.

Sprawa pracownika budowy potwierdza, że warto zwrócić się po pomoc do specjalistów, chociażby ze względu na ich wiedzę i doświadczenie. Kombinacja tych czynników pozwala na uzyskanie rozwiązania, które jest najbardziej korzystne dla klienta nawet w sytuacji, gdy do wypadku doszło poza granicami Polski.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w