Zadośćuczynienie dla kobiety poszkodowanej w wypadku samochodowymZadośćuczynienie dla kobiety poszkodowanej w wypadku samochodowym

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również rodzinnymi? Jakiej siły i wytrwałości potrzeba, aby nie poddać się pomimo szeregu niepowodzeń? Dla Klientki Votum S.A. konsekwencje wypadku, w jakim uczestniczyła były bardzo dotkliwe, dotknęły nie tylko jej zdrowia, ale również życia rodzinnego i zawodowego.

Wypadek

Do wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpiała kobieta doszło jesienią 2013 r. Jeden z uczestników zdarzenia nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi, w którym znajdowała się poszkodowana, przez co doprowadził do bocznego zderzenia obu samochodów.

 

Obrażenia ciała

 

Bezpośrednio po wypadku u kobiety rozpoznano obrażenia ciała w postaci złamania lewego obojczyka, urazu głowy, urazu lewej ręki oraz urazu prawego kolana. Konieczne okazało się również założenie specjalistycznego opatrunku na prawy bark.

 

W pierwszym okresie po wypadku dolegliwości poszkodowanej związane były przede wszystkim z urazem barku. Kobiecie doskwierał dotkliwy ból.

 

Wraz z upływem czasu pojawiły się nowe, wcześniej nie zdiagnozowane problemy, między innymi częste bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa promieniujące do czaszki i odcinka piersiowego. Ponadto pojawiły się dolegliwości związane z drętwieniem rąk oraz stopniowym pogarszaniem się wzroku.

 

Zabieg chirurgiczny

 

Blisko rok po wypadku u kobiety zdiagnozowano uszkodzenie prawego implantu piersiowego. Konieczne okazało się usunięcie obu implantów w trybie pilnym, a zabieg ponownego ich wszczepienia przeprowadzono dopiero w maju kolejnego roku. Od czasu usunięcia implantów, do chwili ich ponownego wszczepienia, kobieta zmuszona było nosić bieliznę dla kobiet po zabiegu mastektomii, co trwało przez ok. 5 miesięcy.

 

Skutki wypadku

 

W związku z zaistniałą sytuacją znacznie ucierpiało życie rodzinne kobiety, która nie mogła opiekować się zaledwie 3-tygodniową córką oraz 6-letnim synem. Pogorszeniu uległy także jej relacje z mężem.

 

Stan zdrowia psychicznego poszkodowanej był na tyle zły, że podjęła ona leczenie psychologiczne i psychiatryczne. Również w sferze zawodowej kobieta musiała zmierzyć się z trudnościami – ze względu na stan zdrowia zmuszona była odwołać wystawę fotograficzną.

 

Wsparcie Votum S.A.

 

W początkowej fazie postępowania ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej kwotę 14 400 zł tytułem zadośćuczynienia, 730 zł tytułem kosztów leczenia oraz 864 zł tytułem kosztów opieki. Zakwestionowano natomiast zwrot kosztów prywatnego leczenia kobiety, w tym zwrot kosztów operacji plastycznych i wizyt u psychologa oraz psychiatry.

 

Następnie eksperci Votum S.A. wystąpili z żądaniem zapłaty kwoty 25.600 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kwoty 20.455,56 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia, w tym ok. 18 000 zł samych kosztów związanych z zabiegami usunięcia implantów piersiowych, zakupu nowych implantów oraz zabiegiem ich ponownego wszczepienia.

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

W toku procesu przeanalizowano dowody z zeznań świadków, opinii biegłych (okulista, ortopeda, neurolog, chirurg plastyczny, psycholog) oraz przesłuchania samej poszkodowanej. Powołani biegli ustalili 25 % uszczerbek na zdrowiu kobiety. Na tej podstawie eksperci Votum S.A. zdecydowali się rozszerzyć powództwo w zakresie zadośćuczynienia o kolejne 20 000 zł, do łącznej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 60 000 zł. Do tej decyzji przyczynił się również fakt, że biegły z zakresu chirurgii plastycznej, nie miał specjalizacji w zakresie chirurgii piersiowej, a jedynie w chirurgii ręki. Wydana przez niego opinia była całkowicie niekorzystna dla sprawy, ponieważ biegły uznał, że nie występuje związek pomiędzy wypadkiem, a uszkodzeniem implantów piersiowych.

 

Finał postępowania sądowego

 

Kluczowym dla ustalenia związku przyczynowego, pomiędzy uszkodzeniem implantów a wypadkiem, okazały się zeznania świadka – lekarza przeprowadzającego pierwszy zabieg wszczepienia implantów piersi u poszkodowanej. Lekarz chirurg plastyczny wskazał, że noszone przez kobietę implanty były w chwili ich wszczepiania najlepszym produktem dostępnym na rynku. Nie były to implanty czasowe, ale takie, które można bezpiecznie nosić praktycznie przez całe życie. Pod warunkiem, że nie nastąpi silny, zewnętrzny uraz mechaniczny. Świadek potwierdził również, że uszkodzenie implantów może zostać zaobserwowane nie tylko bezpośrednio po zdarzeniu, ale również po bardzo długim czasie, przy okazji rutynowej kontroli. Ponadto lekarz zeznał, że poszkodowana wykonywała wszystkie zalecone, a nawet te nieobowiązkowe, badania i kontrole implantów.

 

Ostatecznie we wrześniu 2018 r., po ponad 3 latach postępowania, wydano wyrok uwzględniający powództwo w całości i zasądził dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości 45 600 zł oraz 20 455,56 zł tytułem kosztów leczenia. Na rzecz powódki zasądzono również 8 220 zł tytułem kosztów procesu, w tym 2 417 zł kosztów zastępstwa procesowego.

 

Przypadek poszkodowanej kobiety potwierdza, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to nie jedyne środki należne osobie, która ucierpiała w wypadku. W przypadku długotrwałego leczenia można starać się również o zwrot kosztów.

Czytaj również


390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla Rzeczpospolitej

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy spłacą kredyt

Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich - w przypadku wcześniejszej spłaty