Zakup sprzętu medycznego dla nastolatka poszkodowanego w wypadkuZakup sprzętu medycznego dla nastolatka poszkodowanego w wypadku

Mając naście lat myśli się o przyszłości, o tym jaką pracę czy studia wybrać. Czasem jednak niespodziewane zdarzenia przekreślają te plany. Podobnie było w przypadku poszkodowanego nastolatka, który musiał nauczyć się żyć na nowo ze skutkami wypadku, w jakim uczestniczył.

 

Wypadek

 

Wypadek, w którym ucierpiał poszkodowany miał miejsce czternaście lat temu, 17-letni wówczas chłopiec był pasażerem samochodu osobowego, który uczestniczył w kolizji drogowej. Niestety skutki wypadku okazały się być dla niego bardzo dotkliwe. Chłopiec doznał urazu kręgosłupa z przerwaniem rdzenia w odcinku lędźwiowym, co skutkowało porażeniem kończyn dolnych, a w efekcie zmusiło go do korzystania z wózka inwalidzkiego. Pierwszy krok w dorosłość okazał się dla poszkodowanego wyjątkowo trudny.

 

Na skutek urazów doznanych w wypadku chłopiec stał się osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji. Nawet po czternastu latach od wypadku wciąż wymaga stałej opieki i pomocy osób trzecich. Mimo to nie poddaje się, stara się realizować zawodowo, uprawia sport.

 

Pomoc Votum S.A.

 

Poszkodowany zwrócił się o pomoc do Votum S.A. dopiero rok temu, czyli trzynaście lat po wypadku. Wcześniej sprawę prowadził inny pełnomocnik i w drodze postępowania likwidacyjnego oraz sądowego ustalono wówczas na rzecz Klienta m.in. rentę wyrównawczą w kwocie 400 zł, którą następnie podwyższono do 900 zł z czego 250 zł stanowiła renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

 

W marcu 2017 r. sprawa została przejęta do obsługi przez ekspertów Votum S.A. i w pierwszej kolejności skupiono się na analizie roszczeń rentowych oraz ewentualnej kolejnej waloryzacji. Z poszkodowanym ustalono aktualny stan zdrowia i jego bieżące zwiększone potrzeby. 30-letni dzisiaj mężczyzna wskazał, że przede wszystkim chciałby zakupić nowy wózek, ponieważ obecny jest zużyty. Jak ustalono ubezpieczyciel nigdy nie pokrył kosztów jego zakupu.

 

Po uzupełnieniu dokumentacji szkodowej w zakresie roszczeń rentowych eksperci Votum S.A. zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem wystąpili do ubezpieczyciela z wnioskiem o poczynienie nowych ustaleń w zakresie renty na zwiększone potrzeby należnej poszkodowanemu oraz przeprowadzenie badania lekarskiego w celu określenia jego aktualnych potrzeb będących skutkiem wypadku z 1994 r.

 

2018-09-20-odszkodowanie 1280-klient-wozek-sport

 

Zakup nowego wózka

 

Po przeprowadzeniu komisji lekarskiej ubezpieczyciel przyjął argumentację podniesioną przez ekspertów Votum S.A. w zgłoszeniu i wydał stanowisko w zakresie nowej wysokości świadczenia rentowego przyznając rentę na zwiększone potrzeby w kwocie 1.320,50 zł (było 250 zł). Jednocześnie wypłacono wyrównanie za okres 3 lat w kwocie 34.246,50 zł.

 

Ponadto ubezpieczyciel zwrócił poszkodowanemu również koszty poduszki przeciw odleżynowej i opon do wózka. Finalnie udało się również uzyskać środki w wysokości blisko 20.000,00 zł pozwalające na zakup specjalnego wózka inwalidzkiego dedykowanego młodym, aktywnym osobom. Dzięki czemu poszkodowany może uprawiać sport na czym bardzo mu zależało. Wypadek wiele zmienił w jego życiu, ale wciąż pozostaje osobą aktywną i chce nie tylko być jak najmniejszym obciążeniem dla swoich bliskich, ale również żyć pełnią życia.

 

To jeszcze nie koniec działań jakie eksperci Votum S.A podjęli w imieniu Klienta. Trwają nadal negocjacje z ubezpieczycielem w związku z planowaną kapitalizacją renty.

 

Odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta to nie jedyne środki, które może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku. Warto również pamiętać o możliwości pokrycia kosztów zakupu sprzętu medycznego przez ubezpieczyciela. Kupno wózka jest kosztowne i poszkodowany nie zawsze może pozwolić sobie na taki wydatek. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zadbają o to, aby poszkodowany otrzymał wszystkie należne mu świadczenia.

Votum – Jesteśmy dla Ciebie!

Czytaj również


Mediacje – alternatywny sposób rozwiązywania sporów

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji na portalu BiznesTuba opublikowano wypowiedź radcy prawnego Alberta Demidowskiego, Zastępcy

Wypadek na poligonie

Do zawodów związanych ze znacznym ryzykiem należy między innymi praca żołnierza. Niestety do nieszczęśliwych wypadków

Czy warto zdecydować się na ugodę zamiast postępowania sądowego?

Zarówno zeszłotygodniowy wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i wcześniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego,

Ekspert o wyroku TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w ubiegły czwartek dał tysiącom frankowiczów zielone światło