Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Połamane przez wiatr drzewa i wyrządzone przez nie szkody

VOTUM /

Wiedza / Ekspert radzi / Połamane przez wiatr drzewa i wyrządzone przez nie szkody

Połamane przez wiatr drzewa i wyrządzone przez nie szkody

szkody wyrządzone przez wichurę

Przechodzące co jakiś czas nad krajem wichury i huragany mogą mieć rozmaite konsekwencje. Do stosunkowo najczęstszych należy zaliczyć połamane drzewa, które mogą uszkodzić zaparkowane w pobliżu samochody. W takiej sytuacji można oczywiście dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela, jeżeli wykupione zostało ubezpieczenie auto-casco. Co jednak w sytuacji, gdy poszkodowany nie wykupił takiego ubezpieczenia? Czy ma prawo do jakiejkolwiek rekompensaty?

 

Odpowiedź na to pytanie nie zawsze będzie taka sama. Analiza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiadającego za dane drzewo wymaga możliwie najszybszego zgromadzenia dokumentacji na potwierdzenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

 

W pierwszej kolejności warto zatroszczyć się o dokładne sfotografowanie zarówno uszkodzeń pojazdu, jak i miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem samego drzewa, które zostało złamane. To ewentualne zaniedbania zarządcy miejsca wypadku w postaci niewłaściwej konserwacji drzewa mogą powodować jego odpowiedzialność cywilną za uszkodzenie samochodu. Zdjęcia powinny umożliwiać stwierdzenie, czy drzewo mogło być spróchniałe i czy nie było w środku wysuszone.

 

Kolejnym krokiem jest powiadomienie o zdarzeniu policji lub straży miejskiej, które dokonają oględzin i sporządzą stosowną notatkę urzędową potwierdzającą czas, miejsce, a także okoliczności i przyczyny zdarzenia. Następnie należy zebrać dokumenty potwierdzające wysokość szkody, na przykład kosztorysy oraz rachunki i faktury za poniesione koszty związane z naprawą.

 

Nie każdy przypadek złamanego drzewa będzie automatycznie przesądzać o odpowiedzialności jego właściciela. Może okazać się, że ten ostatni właściwie wypełniał swoje obowiązki i kontrolował stan roślin lub nie dawały widocznych oznak usychania. Mogło również dojść do sytuacji, w której złamanie drzewa zostało spowodowane działaniem siły wyższej, na przykład huraganu. W takich przypadkach wykazanie winy zobowiązanego może być utrudnione. Zawsze warto jednak skorzystać z pomocy i analizy prawnej oferowanej przez profesjonalistów w dziedzinie dochodzenia odszkodowań.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

utracone dochody

Uczeń technikum w wyniku wypadku stracił możliwość wykonywania zawodu i zarobkowania. Eksperci VOTUM S.A. uzyskali dla niego należne świadczenia. strzałka

szkody wyrządzone przez wichurę

Przez Polskę przetaczają się wichury. Czy osoba, której mienie zostało zniszczone przez złamane wiatrem drzewo, może ubiegać się o odszkodowanie? Jak to zrobić? Odpowiadamy. strzałka

akta

Odszkodowanie, podobnie jak inne roszczenia, może ulec przedawnieniu. W jakim terminie? Czy odnosi się to do wszystkich rodzajów świadczeń? Odpowiadamy w naszym artykule. strzałka

strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie