Blisko 3 mln zł od zakładu ubezpieczeń dla chłopca poszkodowanego w wypadkuBlisko 3 mln zł od zakładu ubezpieczeń dla chłopca poszkodowanego w wypadku

Bez wątpienia za najbardziej tragiczne można uznać wypadki, w których cierpią dzieci. Nie ponoszą one winy za to co się wydarzyło, a często do końca życia muszą mierzyć się z następstwami zdarzenia w jakim mimowolnie uczestniczyły. Podobnie stało się z zaledwie 4-miesięcznym synkiem klientów Votum S.A., który odniósł bardzo poważne obrażenia. Przez kolejne siedem lat jego rodzice nie tylko każdego dnia walczyli o jego zdrowie, ale musieli również zmierzyć się z ubezpieczycielem, który próbował zaniżyć wysokość świadczeń należnych chłopcu.

Wypadek

Do tragicznego zdarzenia doszło w 2010 r., kiedy to kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego ten uderzył w stojący przed przejściem dla pieszych wózek, w którym znajdowało się 4-miesięczne niemowlę. Chłopiec doznał poważnego urazu czaszkowo – mózgowego ze złamaniem kości czaszki, skutkiem czego cierpi na niedowład czterokończynowy, wodogłowie, padaczkę pourazową i niedowidzenie. Chłopiec nawet samodzielnie nie siedzi, a otoczenie poznaje głównie za pomocą zmysłu słuchu. Ponadto wymaga wielokierunkowej, intensywnej, a co za tym idzie kosztownej, rehabilitacji i całodobowej opieki.

Postępowanie sądowe

Niestety realizacja potrzeb dziecka nie byłaby możliwa bez skierowania sprawy na drogę sądową, ponieważ w toku postępowania likwidacyjnego (przedprocesowego), które toczyło się przez ponad 2 lata, zakład ubezpieczeń wypłacił na rzecz chłopca jedynie 180 tys. zł zadośćuczynienia i dokonał zwrotu kosztów leczenia w wysokości kilku tysięcy złotych.

Przed sądem poszkodowany był reprezentowany przez pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i wspólnicy sp.k. W pozwie został złożony wniosek o zabezpieczenie renty dla chłopca na czas postępowania sądowego. Sąd udzielił zabezpieczenia poprzez zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz poszkodowanego kwoty 6.961,00 zł miesięcznie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dzięki temu rodzice chłopca dysponowali środkami na bieżącą rehabilitację dziecka.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Ponadto Sąd rozpatrujący sprawę w I instancji uznał, że kwotą adekwatną do rozmiaru krzywdy doznanej przez dziecko będzie 800 tys. zł, przyznał także chłopcu rentę w wysokości 13.546,00 zł miesięcznie.

Rodzice poszkodowanego chłopca postanowili jednak zawalczyć o wyższą kwotę. Dlatego też pełnomocnik chłopca wniósł apelację w zakresie zaniżenia wysokości zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń również zaskarżył wyrok, uważając, że zarówno zadośćuczynienie jak i comiesięczna renta zostały znacząco zawyżone.

Odwołanie od wyroku I instancji

Wyrok II instancji okazał się być wielkim sukcesem. Sąd Apelacyjny uznał bowiem, że dopiero łączna kwota 1,2 mln zł zadośćuczynienia stanowi należytą rekompensatę za krzywdę doznaną przez chłopca i zasądził dalsze 400 tys. zł. Podkreślił również, że renta na poziomie 13.546,00 zł miesięcznie jest adekwatna do aktualnych potrzeb poszkodowanego i w żadnym razie nie powinna zostać obniżona.

Na skutek orzeczeń sądowych zakład ubezpieczeń był zmuszony dotychczas wypłacić poszkodowanemu ponad 2,7 mln zł świadczeń (w tym zadośćuczynienie, koszty opieki, renta, odsetki), podczas gdy w toku wcześniej prowadzonego postępowania likwidacyjnego dobrowolnie wypłacił niespełna 200 tys. zł.

Ta ogromna dysproporcja dobitnie pokazuje jak dalece zaniżone są świadczenia przyznawane przez zakłady ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym. Tylko proces sądowy daje realną szansę na obiektywną ocenę krzywdy, jakiej doznaje osoba poszkodowana, a tym samym tylko tą drogą taka osoba może uzyskać zadośćuczynienie adekwatne do rozmiaru jej cierpienia.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w