Dziewczynki potrącone przez samochódDziewczynki potrącone przez samochód

Poszkodowani w wypadkach samochodowych zazwyczaj są kojarzeni z kierowcą pojazdu oraz jego pasażerami. Często zapominamy o innych użytkownikach drogi, takich jak piesi czy rowerzyści, którzy w wielu przypadkach nie przyczynili się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji na drodze, a w konsekwencji do wypadku. Podobnie było w sprawie dwóch sióstr potrąconych przez samochód.

 

Wypadek

 

Do wypadku komunikacyjnego doszło w październiku ubiegłego roku, kiedy to dziewczynki (10 i 12 lat) wracały ze szkoły do domu. Siostry zostały potrącone przez samochód osobowy przechodząc przez przejście dla pieszych. Doznały dość poważnych obrażeń ciała.

 

Odmowa ubezpieczyciela

 

Sprawca zdarzenia został skazany, a dokumentacja karna wskazywała na to, że nie ma podstaw do jakiegokolwiek przyczynienia poszkodowanych dziewczynek do powstania szkody. Mimo to początkowo ubezpieczyciel odmówił wypłaty należnych im świadczeń.

 

Po uzyskaniu decyzji odmownej pełnomocnik, który początkowo zajmował się sprawą sióstr, odmówił ich matce dalszej współpracy, wskazując przy tym, że nie jest w stanie im pomóc, a sprawę uznał za zbyt skomplikowaną i trudną. Na tym etapie nie nastąpiła żadna wypłata kwot tytułem zadośćuczynienia czy odszkodowania.

 

Na szczęście mama dziewczynek nie poddała się i zwróciła o pomoc w dochodzeniu odszkodowania do Votum S. A. Kobieta, która samodzielnie wychowuje dziewczynki, nie ukrywała, że sytuacja w jakiej się znalazła jest dla niej wyjątkowo trudna, a odmowa ubezpieczyciela ją załamała.

 

Pomoc Votum S.A.

 

W pierwszej kolejności eksperci Votum S. A. wystąpili z wnioskiem o doręczenie dokumentacji z postępowania likwidacyjnego w szczególności wszystkich decyzji w sprawie. Analiza pozyskanej dokumentacji wykazała, że ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie i jest skłonny wypłacić kwoty bezsporne na poczet przyszłych świadczeń, przy czym neguje jedynie sposób wypłaty – poprzedni pełnomocnik wskazał właściwe do wypłaty swoje konto bankowe. Jednocześnie ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty świadczenia na wskazane konto bankowe pełnomocnika dopiero po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego.

 

W związku z treścią decyzji ubezpieczyciela przygotowano odwołanie, co do wysokości kwot bezspornych z jednoczesnym wnioskiem, aby wypłata nastąpiła bezpośrednio do przedstawiciela ustawowego małoletnich, czyli ich matki, a w związku z nie posiadaniem przez nią konta bankowego, jako sposób wypłaty wskazano kasę banku.

 

Wypłata na rzecz dziewczynek

 

Ostatecznie ubezpieczyciel wypłacił świadczenia w łącznej wysokości ponad 21.000,00 zł, dla mamy dziewczynek, każda z wywalczonych złotówek była ogromnym wsparciem, które mogła przeznaczyć na powrót córek do zdrowia.

 

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

 

Nie jest to finał sprawy, a ze względu na niezakończone leczenie postępowanie likwidacyjne nadal trwa. Ponadto dziewczynki zostały skierowane na komisje lekarskie i obecnie czekają na decyzję w sprawie wypłaty dodatkowych środków.

 

Będąc poszkodowanym w wypadku warto znaleźć osobę, która we właściwy sposób zatroszczy się o to, abyśmy otrzymali należne nam świadczenia. Niewątpliwy znaczenie ma również fakt, że właściwe zbudowanie pozytywnych relacji z klientem pozwala na pozytywne i skuteczne prowadzenie sprawy, a pomoc poszkodowanym oferowana przez Votum S.A. nie kończy się wraz z uzyskaniem pierwszych wypłat od ubezpieczyciela.

Czytaj również


W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?

Skutki wypadków komunikacyjnych niekiedy są odczuwalne nawet kilkanaście lat od zdarzenia. Zwłaszcza najcięższe obrażenia, takie

Kolejny sukces frankowiczów

W dniu 4 grudnia 2019 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię

Listopadowe wyroki frankowe

Na początku października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytu hipotecznego indeksowanego do

Nowe kary dla nietrzeźwych kierowców

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków drogowych, a do ich przyczyn można zaliczyć między innymi