Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

26 lipca 2018
votum

Utrata pełnej sprawności oraz możliwości kontaktu z otoczeniem to ogromna tragedia. Tym bardziej dotkliwa jeśli poszkodowany nie przyczynił się w żaden sposób do powstania zagrożenia, a w konsekwencji również wypadku. Podobnie było w przypadku klientki Votum S.A., której życie diametralnie zmieniło się ponad 10 lat temu, kiedy siedząc na miejscu pasażera samochodu osobowego uczestniczyła w kolizji drogowej. Wtedy też bezpowrotnie utraciła kontrolę nad własnym życiem.

 

Skutki wypadku

 

Wypadek, w którym ucierpiała poszkodowana wydarzył się ponad 10 – lat temu, klientka Votum S.A. doznała rozległego urazu czaszkowo – mózgowego, z którego skutkami zmaga się do dzisiaj. Pozostaje niezdolna do samodzielnej egzystencji, jest uwięziona we własnym ciele, a co gorsza pozbawiona również możliwości kontaktu z otoczeniem i tym samym sygnalizowania jakichkolwiek potrzeb. Poszkodowana wymaga całodobowej opieki, którą stale sprawuje nad nią jej ojciec, kobieta jest od niego w pełni zależna.

 

Życie klientki Votum S.A. przed wypadkiem było zupełnie inne, jako osoba wybitnie uzdolniona muzycznie, grała na wielu instrumentach oraz pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej na stanowisku nauczyciela kontraktowego. Ponadto jako młoda osoba posiadała również potencjał i realne perspektywy dalszego rozwoju oraz awansu zawodnego w dziedzinie, która była jednocześnie jej życiową pasją.

 

Pomoc ze strony Votum S.A.

 

W toku pierwotnego postępowania, w którym pani Joanna była reprezentowana przez Votum S.A., zawarto z ubezpieczycielem ugodę w zakresie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przejmujący ból i cierpienie, jakiego doświadczyła kobieta.
Ubezpieczyciel przychylił się również do wniosku złożonego przez ekspertów Votum i przyznał poszkodowanej rentę z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconej zdolności do pracy.

 

Ponowna analiza

 

Po kolejnych trzech latach eksperci Votum S.A. zdecydowali się powrócić do sprawy w celu jej weryfikacji. Zdecydowano się ponownie przyjąć sprawę pani Joanny do obsługi. W pierwszej kolejności zwrócono się do byłego pracodawcy poszkodowanej z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na stanowisku analogicznym do tego, jakie zajmowała pani Joanna przed wypadkiem oraz wskazanie perspektyw ewentualnego awansu zawodowego i związanego z tym wzrostu wynagrodzenia.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Ekspert Votum S.A. uzupełnił również dotychczas zebraną dokumentację medyczną oraz potwierdzającą wysokość świadczeń otrzymywanych przez poszkodowaną z tytułu renty wypłacanej przez ZUS. Na podstawie uzyskanych informacji sformułowano wniosek o waloryzację wypłacanej renty oraz dokonanie nowych ustaleń w zakresie renty uzupełniającej, uwzględniając przy tym przyszłość, jaka czeka panią Joannę oraz utratę przez nią możliwości rozwoju i awansu zawodowego na stanowisku nauczyciela. Eksperci Votum S.A. podjęli również starania o wyrównanie renty za okresy przeszłe oraz zawnioskowano o zwrot kosztów związanych z zakupem urządzenia C-eye, wyjątkowego narzędzia, dzięki któremu udało się nawiązać kontakt z poszkodowaną, ponadto zdiagnozowano jej funkcje poznawcze i potrzeby, co wcześniej zdawało się być niemożliwe. Podjęto także dalsze kroki w celu kontynuowania rehabilitacji.

 

Nowa decyzja

 

Ubezpieczyciel zweryfikował swoje stanowisko w zakresie renty należnej poszkodowanej uwzględniając argumentację przedstawioną przez ekspertów Votum S.A. w zakresie przebiegu kariery zawodowej i przewidywalnego wzrostu wynagrodzenia, jakie poszkodowana otrzymywałaby w związku z awansem nauczycielskim.

 

W rezultacie ustalono wysokość należnej renty z tytułu utraconej zdolności do pracy i zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość na kwotę 2.750 zł miesięcznie (tj. 8.250 zł kwartalnie) zamiast renty płatnej dotychczas w kwocie 957 zł miesięcznie (tj. 2.871 zł kwartalnie) oraz uzyskano wyrównanie należnych płatności renty w kwocie 74.247 zł.

 

Sprawa nadal jest w toku, aktualnie eksperci Votum starają się również o dodatkowe zwiększenie renty z tytułu zwiększonych potrzeb i zwrotu poniesionych kosztów, związanych m.in. z zakupem C-eye.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

opinie klientów votum

Historia uczestnika programu Pierwsze Kroki, który stracił nogę na skutek wypadku.strzałka

siostry

Dzięki staraniom VOTUM S.A. siostry potrącone przez samochód osobowy otrzymały odszkodowanie za obrażenia, których doznały w wypadku. Dowiedz się, jak uzyskaliśmy wyższe odszkodowanie!strzałka

tory

Co można zrobić w sytuacji, kiedy okoliczności wypadku są niejasne, a ustalenie odpowiedzialnego wydaje się niemożliwe? Czy warto iść do sądu i jakie kroki należy podjąć, aby rodzina zmarłego uzyskała należne jej świadczenia? Dowiedz się jak pomogli eksperci Votum S.A.!strzałka

wypadek

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również rodzinnymi? Klient Votum S.A. samotnie musiał zmierzyć się z następstwami wypadku, w jakim uczestniczył kilka lat temu, w powrocie do zdrowia pomogli mu specjaliści Votum S.A. Udało się uzyskać ponad 1 mln zł!strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie