Kapitalizacja renty nauczycielki muzykiKapitalizacja renty nauczycielki muzyki

Utrata pełnej sprawności oraz możliwości kontaktu z otoczeniem to ogromna tragedia. Tym bardziej dotkliwa jeśli poszkodowany nie przyczynił się w żaden sposób do powstania zagrożenia, a w konsekwencji również wypadku. Podobnie było w przypadku klientki Votum S.A., której życie diametralnie zmieniło się ponad 10 lat temu, kiedy siedząc na miejscu pasażera samochodu osobowego uczestniczyła w kolizji drogowej. Wtedy też bezpowrotnie utraciła kontrolę nad własnym życiem.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Skutki wypadku

 

Wypadek, w którym ucierpiała poszkodowana wydarzył się ponad 10 – lat temu, klientka Votum S.A. doznała rozległego urazu czaszkowo – mózgowego, z którego skutkami zmaga się do dzisiaj. Pozostaje niezdolna do samodzielnej egzystencji, jest uwięziona we własnym ciele, a co gorsza pozbawiona również możliwości kontaktu z otoczeniem i tym samym sygnalizowania jakichkolwiek potrzeb. Poszkodowana wymaga całodobowej opieki, którą stale sprawuje nad nią jej ojciec, kobieta jest od niego w pełni zależna.

 

Życie klientki Votum S.A. przed wypadkiem było zupełnie inne, jako osoba wybitnie uzdolniona muzycznie, grała na wielu instrumentach oraz pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej na stanowisku nauczyciela kontraktowego. Ponadto jako młoda osoba posiadała również potencjał i realne perspektywy dalszego rozwoju oraz awansu zawodnego w dziedzinie, która była jednocześnie jej życiową pasją.

 

Pomoc ze strony Votum S.A.

 

W toku pierwotnego postępowania, w którym pani Joanna była reprezentowana przez Votum S.A., zawarto z ubezpieczycielem ugodę w zakresie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przejmujący ból i cierpienie, jakiego doświadczyła kobieta.
Ubezpieczyciel przychylił się również do wniosku złożonego przez ekspertów Votum i przyznał poszkodowanej rentę z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconej zdolności do pracy.

 

Ponowna analiza

 

Po kolejnych trzech latach eksperci Votum S.A. zdecydowali się powrócić do sprawy w celu jej weryfikacji. Zdecydowano się ponownie przyjąć sprawę pani Joanny do obsługi. W pierwszej kolejności zwrócono się do byłego pracodawcy poszkodowanej z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na stanowisku analogicznym do tego, jakie zajmowała pani Joanna przed wypadkiem oraz wskazanie perspektyw ewentualnego awansu zawodowego i związanego z tym wzrostu wynagrodzenia.

 

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

 

Ekspert Votum S.A. uzupełnił również dotychczas zebraną dokumentację medyczną oraz potwierdzającą wysokość świadczeń otrzymywanych przez poszkodowaną z tytułu renty wypłacanej przez ZUS. Na podstawie uzyskanych informacji sformułowano wniosek o waloryzację wypłacanej renty oraz dokonanie nowych ustaleń w zakresie renty uzupełniającej, uwzględniając przy tym przyszłość, jaka czeka panią Joannę oraz utratę przez nią możliwości rozwoju i awansu zawodowego na stanowisku nauczyciela. Eksperci Votum S.A. podjęli również starania o wyrównanie renty za okresy przeszłe oraz zawnioskowano o zwrot kosztów związanych z zakupem urządzenia C-eye, wyjątkowego narzędzia, dzięki któremu udało się nawiązać kontakt z poszkodowaną, ponadto zdiagnozowano jej funkcje poznawcze i potrzeby, co wcześniej zdawało się być niemożliwe. Podjęto także dalsze kroki w celu kontynuowania rehabilitacji.

 

Nowa decyzja

 

Ubezpieczyciel zweryfikował swoje stanowisko w zakresie renty należnej poszkodowanej uwzględniając argumentację przedstawioną przez ekspertów Votum S.A. w zakresie przebiegu kariery zawodowej i przewidywalnego wzrostu wynagrodzenia, jakie poszkodowana otrzymywałaby w związku z awansem nauczycielskim.

 

W rezultacie ustalono wysokość należnej renty z tytułu utraconej zdolności do pracy i zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość na kwotę 2.750 zł miesięcznie (tj. 8.250 zł kwartalnie) zamiast renty płatnej dotychczas w kwocie 957 zł miesięcznie (tj. 2.871 zł kwartalnie) oraz uzyskano wyrównanie należnych płatności renty w kwocie 74.247 zł.

 

Sprawa nadal jest w toku, aktualnie eksperci Votum starają się również o dodatkowe zwiększenie renty z tytułu zwiększonych potrzeb i zwrotu poniesionych kosztów, związanych m.in. z zakupem C-eye.

Czytaj również


Rodzaje „kredytów frankowych”, czyli ile franka jest we franku? – nowy artykuł na portalu biznestuba

Kredyty frankowe to potoczna nazwa kredytów, w których pojawia się waluta franka szwajcarskiego, jednak często

Święto pracowników – gala finałowa Konkursu „Pracownik Roku”

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyła się gala

biznestuba.pl o postępowaniu pojednawczym

W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba pozwów przeciwko bankom w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych

Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego w roku 2018 a branża odszkodowawcza

Rzecznik Finansowy opublikował Sprawozdanie z działalności w 2018 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa