Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

Kapitalizacja renty nauczycielki muzyki

26 lipca 2018
votum

Utrata pełnej sprawności oraz możliwości kontaktu z otoczeniem to ogromna tragedia. Tym bardziej dotkliwa jeśli poszkodowany nie przyczynił się w żaden sposób do powstania zagrożenia, a w konsekwencji również wypadku. Podobnie było w przypadku klientki Votum S.A., której życie diametralnie zmieniło się ponad 10 lat temu, kiedy siedząc na miejscu pasażera samochodu osobowego uczestniczyła w kolizji drogowej. Wtedy też bezpowrotnie utraciła kontrolę nad własnym życiem.

 

Skutki wypadku

 

Wypadek, w którym ucierpiała poszkodowana wydarzył się ponad 10 – lat temu, klientka Votum S.A. doznała rozległego urazu czaszkowo – mózgowego, z którego skutkami zmaga się do dzisiaj. Pozostaje niezdolna do samodzielnej egzystencji, jest uwięziona we własnym ciele, a co gorsza pozbawiona również możliwości kontaktu z otoczeniem i tym samym sygnalizowania jakichkolwiek potrzeb. Poszkodowana wymaga całodobowej opieki, którą stale sprawuje nad nią jej ojciec, kobieta jest od niego w pełni zależna.

 

Życie klientki Votum S.A. przed wypadkiem było zupełnie inne, jako osoba wybitnie uzdolniona muzycznie, grała na wielu instrumentach oraz pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej na stanowisku nauczyciela kontraktowego. Ponadto jako młoda osoba posiadała również potencjał i realne perspektywy dalszego rozwoju oraz awansu zawodnego w dziedzinie, która była jednocześnie jej życiową pasją.

 

Pomoc ze strony Votum S.A.

 

W toku pierwotnego postępowania, w którym pani Joanna była reprezentowana przez Votum S.A., zawarto z ubezpieczycielem ugodę w zakresie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przejmujący ból i cierpienie, jakiego doświadczyła kobieta.
Ubezpieczyciel przychylił się również do wniosku złożonego przez ekspertów Votum i przyznał poszkodowanej rentę z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconej zdolności do pracy.

 

Ponowna analiza

 

Po kolejnych trzech latach eksperci Votum S.A. zdecydowali się powrócić do sprawy w celu jej weryfikacji. Zdecydowano się ponownie przyjąć sprawę pani Joanny do obsługi. W pierwszej kolejności zwrócono się do byłego pracodawcy poszkodowanej z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych na stanowisku analogicznym do tego, jakie zajmowała pani Joanna przed wypadkiem oraz wskazanie perspektyw ewentualnego awansu zawodowego i związanego z tym wzrostu wynagrodzenia.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Ekspert Votum S.A. uzupełnił również dotychczas zebraną dokumentację medyczną oraz potwierdzającą wysokość świadczeń otrzymywanych przez poszkodowaną z tytułu renty wypłacanej przez ZUS. Na podstawie uzyskanych informacji sformułowano wniosek o waloryzację wypłacanej renty oraz dokonanie nowych ustaleń w zakresie renty uzupełniającej, uwzględniając przy tym przyszłość, jaka czeka panią Joannę oraz utratę przez nią możliwości rozwoju i awansu zawodowego na stanowisku nauczyciela. Eksperci Votum S.A. podjęli również starania o wyrównanie renty za okresy przeszłe oraz zawnioskowano o zwrot kosztów związanych z zakupem urządzenia C-eye, wyjątkowego narzędzia, dzięki któremu udało się nawiązać kontakt z poszkodowaną, ponadto zdiagnozowano jej funkcje poznawcze i potrzeby, co wcześniej zdawało się być niemożliwe. Podjęto także dalsze kroki w celu kontynuowania rehabilitacji.

 

Nowa decyzja

 

Ubezpieczyciel zweryfikował swoje stanowisko w zakresie renty należnej poszkodowanej uwzględniając argumentację przedstawioną przez ekspertów Votum S.A. w zakresie przebiegu kariery zawodowej i przewidywalnego wzrostu wynagrodzenia, jakie poszkodowana otrzymywałaby w związku z awansem nauczycielskim.

 

W rezultacie ustalono wysokość należnej renty z tytułu utraconej zdolności do pracy i zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość na kwotę 2.750 zł miesięcznie (tj. 8.250 zł kwartalnie) zamiast renty płatnej dotychczas w kwocie 957 zł miesięcznie (tj. 2.871 zł kwartalnie) oraz uzyskano wyrównanie należnych płatności renty w kwocie 74.247 zł.

 

Sprawa nadal jest w toku, aktualnie eksperci Votum starają się również o dodatkowe zwiększenie renty z tytułu zwiększonych potrzeb i zwrotu poniesionych kosztów, związanych m.in. z zakupem C-eye.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

Wypadek komunikacyjny to traumatyczne doświadczenie, którego konsekwencje są często odczuwalne przez poszkodowanego i jego bliskich nawet wiele lat po zdarzeniu. Mimo to wypadek nie musi być końcem wszystkiego, może również stanowić nowy początek. Specjaliści Votum S.A. pomogli poszkodowanej nie tylko w uzyskaniu należnego jej odszkodowania, ale również w uzyskaniu środków umożliwiających jej aktywizację zawodową, która zapewni kobiecie choć częściową samodzielność. Zapraszamy do przeczytania artykułu!strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

W Dzienniku Ubezpieczeniowym ukazał się artykuł podsumowujący 10 lat funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia w Polsce. O trudnych początkach zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanych oraz prognozach na przyszłość wypowiadają się Prezes Votum S.A. Bartłomiej Krupa oraz Dyrektor departamentu prawnego i Compliance Justyna Halaś.strzałka

votum

Klienci Votum S.A., którzy 20 lat temu stracili w wypadku syna, nie spodziewali się, że pomimo upływu tak długiego czasu i początkowej odmowy ze strony ubezpieczyciela uda im się uzyskać zadośćuczynienie za śmierć syna. Dowiedz się, jak pomogli im eksperci Votum S.A.!strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

W Gazecie Ubezpieczeniowej ukazał się artykuł dotyczący funkcjonowania projektu obsługi spraw o dochodzenie roszczeń z umów bankowych.strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie