Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Nigdy nie jest za późno

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Nigdy nie jest za późno

Nigdy nie jest za późno

09 sierpnia 2018
votum

Rodziny osób, które zmarły w wyniku wypadku czasami nie mogą lub nie chcą starać się o należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie bezpośrednio po zdarzeniu. Niezależnie od tego, czy ból po utracie bliskiej osoby jest na tyle dotkliwy, że rodzina nie jest w stanie podjąć żadnych działań czy też niemożność kontaktu z ubezpieczycielem wynika z braku wiedzy co zrobić lub do kogo zwrócić się o pomoc zawsze warto starać się o uzyskanie należnych świadczeń. Nieważne czy od wypadku minął rok czy dwadzieścia lat, wciąż istnieje szansa na to, aby ubezpieczyciel wypłacił bliskim zmarłego odszkodowanie, które ma zrekompensować doznaną przez nich krzywdę. Historia klientów Votum S.A pokazuje, że nawet w sprawach pozornie przedawnionych nie warto się poddawać.

 

Wypadek

 

Do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowani stracili 20-letniego syna doszło 19 stycznia 1997 r. Śmierć bliskich zawsze jest tragedią, jednak gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice tracą jedyne dziecko ból jakiego doświadczają wydaje się być nie do zniesienia.

 

Odszkodowanie dla rodziców

 

Pół roku po wypadku rodzice zmarłego chłopca uzyskali od ubezpieczyciela odszkodowanie, które było znacznie zaniżone. Od decyzji ubezpieczyciela wniesiono odwołanie, domagając się zwiększenia przyznanej kwoty. Niestety mimo starań podjętych przez bliskich zmarłego ubezpieczyciel podtrzymał swoje pierwotne stanowisko.

 

Pomoc ze strony Votum S.A.

 

Po upływie niemal 20 lat poszkodowani za pośrednictwem Votum S.A. zwrócili się do ubezpieczyciela o wypłatę należytego zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego w postaci szczególnej więzi rodzinnej łączącej zmarłego z rodzicami. W odpowiedzi na zgłoszenie rodziców zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty, jednocześnie wskazując, że roszczenia uległy przedawnieniu, a termin ten należy liczyć od pierwszej z wydanych przez niego decyzji. W związku z czym w dniu wejścia w życie nowelizacji wprowadzającej dłuższe terminy przedawnienia, roszczenia te były już przedawnione. Mimo to eksperci Votum S.A. nie poddali się i rozpoczęli działania, które miały doprowadzić do wypłaty rodzicom zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Pierwszym krokiem, jaki podjęto było wniesienie do sądu pozwu w imieniu rodziców zmarłego o zapłatę zadośćuczynienia w związku ze śmiercią syna, odniesiono się również do zarzutu przedawnienia, na jaki powołał się ubezpieczyciel. Przyjęto stanowisko, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy poszkodowany otrzymał na piśmie od ubezpieczyciela decyzję kończącą postępowanie, czyli wydaną po rozpatrzeniu odwołania. Dzięki zastosowaniu powyższej argumentacji możliwe miało być zastosowanie 20-letniego terminu przedawnienia i podjęcie dalszych działań zmierzających do wypłaty zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych.

 

Wygrana

 

Sąd Okręgowy potwierdził argumentację przedstawioną przez ekspertów Votum S.A. zasądzając na rzecz każdego z rodziców zadośćuczynienie w związku ze śmiercią syna. Ponadto wskazano, że na skutek złożenia przez uprawnionych odwołania doszło do przerwania biegu przedawnienia, a jego termin należy liczyć dopiero od dnia wydania decyzji kończącej postępowanie.

 

Uprawnieni uzyskali łączne świadczenia w wysokości niemal 160 000 zł, udało się to głównie dzięki wytrwałości i nieustępliwości ekspertów Votum S.A., którzy nie poddali się pomimo niechęci ubezpieczyciela i pozornemu przedawnieniu sprawy. Przypadek klientów spółki pokazuje, że w każdej sytuacji warto spróbować uzyskać należne świadczenia, jednocześnie pomoc specjalistów okazuje się być niezbędna. Samodzielnie rodzice zmarłego chłopca prawdopodobnie nie doprowadziliby do skierowania sprawy na drogę sądową, a w efekcie do udowodnienia, że sprawa nie została przedawniona, dzięki czemu możliwe było wypłacenie poszkodowanym należnego im zadośćuczynienia. Gdyby syn poszkodowanych nadal żył prawdopodobnie obecnie jako 40-latek pomagałby rodzicom, niestety nie jest to możliwe, za to 160 000 zł złotych, które udało się uzyskać z pewnością pozwoliły jego rodzicom na poprawę ich codziennej egzystencji i zmniejszyły obawy związane z przejściem na emeryturę, a tym samym zmniejszeniem co miesięcznych wpływów.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

opinie klientów votum

Historia uczestnika programu Pierwsze Kroki, który stracił nogę na skutek wypadku.strzałka

siostry

Dzięki staraniom VOTUM S.A. siostry potrącone przez samochód osobowy otrzymały odszkodowanie za obrażenia, których doznały w wypadku. Dowiedz się, jak uzyskaliśmy wyższe odszkodowanie!strzałka

tory

Co można zrobić w sytuacji, kiedy okoliczności wypadku są niejasne, a ustalenie odpowiedzialnego wydaje się niemożliwe? Czy warto iść do sądu i jakie kroki należy podjąć, aby rodzina zmarłego uzyskała należne jej świadczenia? Dowiedz się jak pomogli eksperci Votum S.A.!strzałka

wypadek

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również rodzinnymi? Klient Votum S.A. samotnie musiał zmierzyć się z następstwami wypadku, w jakim uczestniczył kilka lat temu, w powrocie do zdrowia pomogli mu specjaliści Votum S.A. Udało się uzyskać ponad 1 mln zł!strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie