Poszkodowany motocyklistaPoszkodowany motocyklista

 

Wsiadając do samochodu, czujemy się bezpiecznie, a w razie wypadku w pewnym stopniu jesteśmy chronieni przed poważnymi obrażeniami. Kierowcy motocykli nie mają tej gwarancji, a przypadku kolizji ich jedyną ochroną jest kask oraz odpowiedni strój. Niestety takie zabezpieczenie okazało się być niewystarczające dla klienta Votum S.A., który ucierpiał w poważnym wypadku drogowym.

 

Wypadek

 

Do zdarzenia doszło w 2015 r., kiedy to poszkodowany kierując motorem zderzył się z samochodem ciężarowym. W następstwie kolizji klient Votum S.A. doznał bardzo poważnych obrażeń, w tym przede wszystkim wieloelementowego złamania kości ramiennej oraz całkowitego uszkodzenia splotu ramiennego, co skutkowało niedowładem lewej kończyny górnej oraz jej całkowitą dysfunkcją.

 

Tym samym skutki wypadku okazały się być dla mężczyzny bardzo dotkliwe, a ich konsekwencje odczuwalne do dnia dzisiejszego. Jednak głównym problemem z jakim boryka się mężczyzna ze względu na niesprawność ręki jest brak samodzielności w zwykłych codziennych czynnościach i co za tym idzie konieczność korzystania z pomocy osób trzecich.

 

Pomoc Votum S.A.

 

Po przyjęciu sprawy do obsługi eksperci Votum S.A w pierwszej kolejności podjęli działania zmierzające do przyznania poszkodowanemu należnego mu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ostatecznie uzyskano na rzecz mężczyzny zadośćuczynienie w wysokości 30.000,00 zł oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, którą uzasadniano przede wszystkim potrzebą korzystania z pomocy, opieki oraz asysty innych osób.

 

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

 

Następnie sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia w celu opracowania odwołania w zakresie renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, której przyznania początkowo odmówił ubezpieczyciel, swoją decyzję argumentując faktem, iż poszkodowany jest osobą młodą, która dopiero podejmuje pierwsze decyzje w zakresie swojej przyszłości zawodowej i pomimo znacznych ograniczeń w dalszym ciągu może uzyskać cenione na rynku pracy kwalifikacje.

 

Po odwołaniu złożonym przez ekspertów Votum S.A. poprzedzonym uzupełnieniem niezbędnej dokumentacji, w tym przede wszystkim orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, ubezpieczyciel był zmuszony zweryfikować swoje stanowisko. W efekcie przyznał na rzecz poszkodowanego świadczenie w wysokości 711,06 zł miesięcznie tytułem renty wyrównawczej i jednocześnie wypłacił wyrównanie renty za ostatnie pół roku w łącznej wysokości 6.911,71 zł. Następnie świadczenie to zostało zwaloryzowane do kwoty 814 zł.

 

Poszkodowany wyraził wstępne zainteresowanie kapitalizacją świadczeń rentowych, dlatego też eksperci Votum S.A. podjęli się przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem w tym zakresie. Wstępna propozycja przedstawiona przez ubezpieczyciela wynosiła 300.000,00 zł i została uznana za rażąco zaniżoną, dlatego też nie rekomendowano Klientowi jej przyjęcia. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji oraz rozmów prowadzonych z ubezpieczycielem ostatecznie uzyskano propozycję kapitalizacji renty na kwotę 780.000,00 zł, na którą Klient wyraził zgodę.

 

Przykład motocyklisty pokazuje, ze nie warto się poddawać. Nawet osoby młode, będące na początku swojej drogi zawodowej mogą starać się o rentę z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość. Wbrew stanowisku ubezpieczyciela niedowład lewej ręki znacząco wpłynął na życie poszkodowanego i spowodował ograniczenia przez, które znacznie zmniejszyła się jego zdolność do pracy, a przede wszystkim możliwość wyboru tego, czym chce się zajmować w przyszłości. Ponadto eksperci Votum doprowadzili do uzyskania renty z tytułu zwiększonych potrzeb, która pozwoliła choć w części zrekompensować konieczność korzystania z opieki innych osób i ich pomocy w codziennych czynnościach. Przypadek motocyklisty pokazuje również, że warto skorzystać z pomocy fachowców, dzięki którym możliwe było uzyskanie kwoty dwukrotnie wyższej od pierwotnie zaproponowanej przez ubezpieczyciela.

Czytaj również


Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą

Ponad 200 tys. zł dla rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny

Do tragicznego wypadku, w którym zginął ojciec Klientów Votum doszło w 1997 r. Dwa lata