Zadośćuczynienie dla rodziców i dziadków zmarłego chłopcaZadośćuczynienie dla rodziców i dziadków zmarłego chłopca

Sprawy prowadzone przez ekspertów Votum S.A. pokazują, iż do wypadków dochodzi nie tylko z udziałem dwóch różnych pojazdów, niestety równie często cierpią rowerzyści i piesi. Jednak do najbardziej tragicznych zdarzeń można zaliczyć te, w których giną dzieci, dla których miał to być kolejny beztroski dzień spędzony na zabawie.

Wypadek

 

Do tragicznego zdarzenia doszło w kwietniu 2016 r, kiedy to pracownik Zakładu Usług Komunalnych kierując śmieciarką, wyjeżdżając z terenu bloków mieszkalnych, najechał na jeżdżącego na rowerze 5 – letniego chłopca. Ciało dziecka zostało wciągnięte pod pojazd, a chłopiec poniósł śmierć na miejscu wypadku. Świadkiem zdarzenia była babcia chłopca, która się nim opiekowała w tamtej chwili. Chłopiec był długo wyczekiwanym dzieckiem i oczkiem w głowie całej rodziny, jego radość i uśmiech wypełniały cały dom.

 

Wsparcie Votum S.A.

 

Na pierwszym etapie postępowania ubezpieczyciel przyznał na rzecz każdego z rodziców zmarłego kwoty po 50.000,00 zł, w tym po 35.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz po 15.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Jednocześnie ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia na rzecz dziadków zmarłego.

 

Postępowanie sądowe

 

We wrześniu 2017 r. eksperci Votum S.A. skierowali do sądu pozew o wypłatę kwot po 65.000,00 zł zadośćuczynienia na rzecz rodziców chłopca oraz po 30.000,00 zł na rzecz dziadków. Ponadto w sprawie została wydana opinia biegłego psychologa, który szczegółowo opisał relację wszystkich członków rodziny ze zmarłym. Wnioski wynikające z jego opinii jednoznacznie wskazywały na szczególną więź zmarłego z rodzicami oraz dziadkami. Biegły sądowy opisał również relacje zmarłego chłopca z babcią, która z przyczyn osobistych na stałe zamieszkuje poza granicami kraju.

 

Następnie w kwietniu 2018 r. sąd wydał wyrok, w którym zasądził od ubezpieczyciela na rzecz każdego z rodziców dalsze kwoty po 25.000,00 zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd zasądził także po 25.000,00 zł i 20.000,00 zł zadośćuczynienia na rzecz dziadków zmarłego. Sąd mając na uwadze siłę więzi ze zmarłym, cierpienie i ból po jego stracie, a także wkład włożony w wychowanie zmarłego i opiekę nad nim zróżnicował odszkodowanie wypłacone dziadkom chłopca.

 

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

Od powyższego wyroku apelację wnieśli rodzice zmarłego wnosząc o zasądzenie na ich rzecz dalszych kwot po 40.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Apelację od wyroku wniósł również ubezpieczyciel zaskarżając wyrok w części zasądzającej na rzecz dziadków zmarłego, którzy otrzymali po 20.000,00 zł, żądając obniżenia przyznanych im kwot do 15.000,00 zł. Ostatecznie w październiku 2018 r. Sąd Odwoławczy po rozpoznaniu apelacji obu stron uwzględnił powództwo rodziców zmarłego w całości, a powództwo dziadków zmarłego w zakresie 15.000,00 zł zadośćuczynienia na rzecz każdego z nich. Wyrok jest prawomocny.

 

Ostatecznie Ubezpieczyciel w sprawie wypłacił na rzecz rodziców zmarłego kwoty po 100.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 15.000,00 zł stosownego odszkodowania. Natomiast na rzecz dziadków zmarłego ubezpieczyciel wypłacił odpowiednio kwoty po 25.000,00 zł i 15.000,00 zł zadośćuczynienia.

Czytaj również


390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – wyrok TSUE

W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. dla Rzeczpospolitej

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok zgodnie z którym kredytobiorcy, którzy spłacą kredyt

Wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich - w przypadku wcześniejszej spłaty