Kapitalizacja renty dla pracownika budowy

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Kapitalizacja renty dla pracownika budowy

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Kapitalizacja renty dla pracownika budowy

Kapitalizacja renty dla pracownika budowy

02 sierpnia 2018
votum

Wychodząc do pracy skupiamy się na wyzwaniach, jakie stawiają przed nami przełożeni, koncentrujemy się na wypełnianiu obowiązków zawodowych często niewiele uwagi poświęcając naszemu bezpieczeństwu. Robimy to na czym znamy się najlepiej, angażujemy się w powierzone nam zadania, a co jeśli w trakcie pracy ulegniemy wypadkowi? Historia pracownika budowy pokazuje, że również w takiej sytuacji można ubiegać się o należne świadczenia.

 

 

 

 

Wypadek na budowie

 

Wypadek, w którym ucierpiał pracownik budowy wydarzył się w 2004 r., gdy podczas rozładunku niewłaściwie zabezpieczonej stolarki okiennej mężczyzna został przygnieciony przez ładunek, doznając tym samym rozległych złamań w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych. Skutki zdarzenia są odczuwane przez poszkodowanego do dnia dzisiejszego. Są to przede wszystkim stale utrzymujące się dolegliwości bólowe, ograniczenia ruchomości oraz zmiany zwyrodnieniowe będące następstwem złamań.

 

Ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Postępowanie w sprawie poszkodowanego pracownika budowy zostało podjęte na nowo w 2016 r., a więc 12 lat od zdarzenia. Zdecydowano się na ponowne przeanalizowanie sprawy na prośbę przedstawiciela Votum S.A., który pomimo upływu czasu pozostawał w kontakcie z poszkodowanym, a niepokoiła go zwłaszcza utrzymująca się niezdolność do pracy będąca następstwem wypadku.

 

W pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na aktualnej sytuacji poszkodowanego. Okazało się, że mężczyzna pozostaje nadal trwale niezdolny do pracy, a ubezpieczyciel wypłaca mu rentę w wysokości 180 zł miesięcznie, co nie było w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb poszkodowanego. Przyznana kwota na pierwszy rzut oka wydawała się być znacznie zaniżona.

 

Eksperci Votum S.A. zweryfikowali sposób wyliczenia renty, zawnioskowali również do ubezpieczyciela o ustalenie i wypłatę nowej kwoty uwzględniając przede wszystkim przesłankę o niezdolności do pracy i znaczne zmniejszenie dochodów poszkodowanego, a także wypłatę wyrównania należnych kwot rent.

 

Dzięki działaniom podjętym przez ekspertów Votum ubezpieczyciel zweryfikował swoje stanowisko w sprawie renty i przyznał na rzecz poszkodowanego rentę miesięczną uwzględniającą utracone możliwości zarobkowe poszkodowanego w łącznej kwocie 1.419,80 zł zamiast 180 zł oraz wypłacił wyrównanie renty za 3 lata wstecz w kwocie 11.686,29 zł.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Biorąc pod uwagę kwotę świadczenia rentowego ustalonego w nowej wysokości oraz fakt, że poszkodowany jest w wieku przedemerytalnym – obecnie ma 63 lata, eksperci Votum przystąpili do zbadania możliwości kapitalizacji renty, czyli jednorazowej wypłaty, zamiast rat płatnych co miesiąc. Poszkodowany początkowo nie wyraził zainteresowania zmianą sposobu wypłacania należnych mu świadczeń. Bał się przede wszystkim utraty regularnych przychodów.

 

Jednak po przeprowadzeniu komisji lekarskiej oraz wywiadu środowiskowego zmienił nastawienie, dzięki czemu możliwe było podjęcie negocjacji z ubezpieczycielem.

 

Ostatecznie ustalona propozycja ugody w zakresie kapitalizacji renty opiewała na kwotę 90.000 zł., Jednorazowa wypłata tak dużej kwoty pozwoliła poszkodowanemu na znaczną poprawę swoich warunków bytowych.

 

 

Sprawa pracownika budowy, który ucierpiał w wyniku wypadku jest jedną z wielu, do których eksperci Votum S.A. powracają po latach, szukając sposobów, by jak najbardziej pomóc poszkodowanym w wypadkach. Okazuje się, że w wielu sytuacjach istnieje możliwość uzyskania dalszych świadczeń, nawet w sprawach dotyczących roszczeń z pozoru przedawnionych. Ponadto profesjonalizm i wytrwałość ekspertów spółki, którzy towarzyszą klientowi na każdym etapie postępowania od uzupełnienia dokumentacji przez postępowanie likwidacyjna, na negocjacjach z ubezpieczycielem kończąc, jest gwarancją sukcesu. Sprawa pracownika budowy potwierdza, że warto zwrócić się po pomoc do specjalistów, chociażby ze względu na ich wiedzę i doświadczenie w sprawach z elementem rentowym. Kombinacja tych czynników pozwala na uzyskanie rozwiązania, które jest najbardziej korzystne dla klienta.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

Wypadek komunikacyjny to traumatyczne doświadczenie, którego konsekwencje są często odczuwalne przez poszkodowanego i jego bliskich nawet wiele lat po zdarzeniu. Mimo to wypadek nie musi być końcem wszystkiego, może również stanowić nowy początek. Specjaliści Votum S.A. pomogli poszkodowanej nie tylko w uzyskaniu należnego jej odszkodowania, ale również w uzyskaniu środków umożliwiających jej aktywizację zawodową, która zapewni kobiecie choć częściową samodzielność. Zapraszamy do przeczytania artykułu!strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

W Dzienniku Ubezpieczeniowym ukazał się artykuł podsumowujący 10 lat funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia w Polsce. O trudnych początkach zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanych oraz prognozach na przyszłość wypowiadają się Prezes Votum S.A. Bartłomiej Krupa oraz Dyrektor departamentu prawnego i Compliance Justyna Halaś.strzałka

votum

Klienci Votum S.A., którzy 20 lat temu stracili w wypadku syna, nie spodziewali się, że pomimo upływu tak długiego czasu i początkowej odmowy ze strony ubezpieczyciela uda im się uzyskać zadośćuczynienie za śmierć syna. Dowiedz się, jak pomogli im eksperci Votum S.A.!strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

W Gazecie Ubezpieczeniowej ukazał się artykuł dotyczący funkcjonowania projektu obsługi spraw o dochodzenie roszczeń z umów bankowych.strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie