Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie po niemal dwudziestu latach od śmierci myśliwego

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Odszkodowanie po niemal dwudziestu latach od śmierci myśliwego

Odszkodowanie po niemal dwudziestu latach od śmierci myśliwego

17 lipca 2018
votum

Terminy zadośćuczynienie czy odszkodowanie zazwyczaj kojarzone są z obrażeniami doznanymi na skutek wypadków komunikacyjnych, w rolnictwie czy podczas świadczenia pracy, tymczasem również w przypadku śmierci bliskiej osoby podczas polowania możliwe jest uzyskanie należnych świadczeń dla jej rodziny.

 

Polowanie

 

W 1998 roku podczas polowania w okolicach Strzegowa doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Z dostępnych wówczas informacji wynikało, że jeden z myśliwych został postrzelony przez innego, a w wyniku doznanych obrażeń zmarł. Roszczeń po zmarłym dochodziła jego najbliższa rodzina – żona oraz dwójka dorosłych dzieci.

 

Walka o odszkodowanie

 

Rodzina zmarłego myśliwego zdecydowała się na współpracę z Votum S.A. w czerwcu 2018 r., a więc niemal 20 lat po tym jak zdarzył się wypadek. Niestety po tak długim czasie dostęp do jakiejkolwiek dokumentacji był znacznie utrudniony. Bliscy myśliwego nie dysponowali dokumentacją w zakresie okoliczności, przebiegu i przyczyn wypadku, a także potwierdzającą sposób zakończenia postępowania karnego. Zwłaszcza te ostatnie dokumenty są szczególnie istotne ze względu na konieczność weryfikacji sprawy pod kątem przedawnienia roszczeń. Podczas rozmów telefonicznych z Klientami ustalono, że najprawdopodobniej zapadł wyrok karny, jednak akta najprawdopodobniej zostały zniszczone.

 

Ponadto sprawa dotychczas była prowadzona przez inną kancelarię odszkodowawczą, która wystąpiła do ubezpieczyciela w związku z wypłatą należnych świadczeń na rzecz rodziny myśliwego. Jednak Klienci nie dysponowali szczegółowymi informacjami na temat toczącego się wówczas postępowania.

 

W związku z niepełnymi informacjami pierwszymi krokami jakie podjęli eksperci Votum S.A. było zwrócenie się do ubezpieczyciela o udostępnienie i przekazanie całości akt szkodowych zgromadzonych w toku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego. Ponadto ustalono właściwy sąd, do którego złożono pozew w imieniu bliskich myśliwego, aby zatrzymać bieg przedawnienia, a następnie wniosek o udostępnienie dokumentacji z akt sprawy w celu potwierdzenia czy zapadło jakiekolwiek rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszonych roszczeń.

 

Z informacji otrzymanych od ubezpieczyciela wynikało, że w związku z zaistniałym zdarzeniem zapadł prawomocny wyrok karny, ale akta go dotyczące zostały zniszczone. Natomiast sąd poinformował Votum S.A., że pozew faktycznie złożono, ale nie został opłacony, co skutkowało nie wszczęciem postępowania.

 

Tym samym próba dotarcia do dokumentacji potwierdzającej faktyczny przebieg zdarzenia zakończyła się fiaskiem. Mimo to eksperci Votum S.A. wystąpili do ubezpieczyciela o wypłatę na rzecz bliskich poszkodowanego należnych im świadczeń odszkodowawczych, jednocześnie podkreślając swoją otwartość na polubowne zakończenie postępowania.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Zakład ubezpieczeń początkowo odmówił wypłaty świadczeń z uwagi na rażące niedbalstwo po stronie myśliwego, który oddał strzał – okoliczność zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pozwalała na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W trakcie prowadzonych rozmów udało się uzyskać artykuł opisujący wypadek, którego treść faktycznie budziła wątpliwości co do odpowiedzialności ubezpieczyciela – myśliwy był pewien, że strzela do zwierzyny, nie zachował przy tym należytej staranności, tzn. nie upewnił czy inni uczestnicy polowania nie opuścili swoich stanowisk.

 

Polubowne zakończenie sprawy

 

Eksperci Votum S.A. po starannej analizie sprawy zdecydowali się zrezygnować z postępowania sądowego, które mogłoby okazać się zbyt ryzykowne. Z tego samego względu podjęto również długotrwałe negocjacje z ubezpieczycielem mające na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia sprawy. Ostatecznie udało się przekonać towarzystwo ubezpieczeniowe i w drodze ugody na rzecz każdego z uprawnionych przyznano po 30.000,00 zł.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

opinie klientów votum

Historia uczestnika programu Pierwsze Kroki, który stracił nogę na skutek wypadku.strzałka

siostry

Dzięki staraniom VOTUM S.A. siostry potrącone przez samochód osobowy otrzymały odszkodowanie za obrażenia, których doznały w wypadku. Dowiedz się, jak uzyskaliśmy wyższe odszkodowanie!strzałka

tory

Co można zrobić w sytuacji, kiedy okoliczności wypadku są niejasne, a ustalenie odpowiedzialnego wydaje się niemożliwe? Czy warto iść do sądu i jakie kroki należy podjąć, aby rodzina zmarłego uzyskała należne jej świadczenia? Dowiedz się jak pomogli eksperci Votum S.A.!strzałka

wypadek

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również rodzinnymi? Klient Votum S.A. samotnie musiał zmierzyć się z następstwami wypadku, w jakim uczestniczył kilka lat temu, w powrocie do zdrowia pomogli mu specjaliści Votum S.A. Udało się uzyskać ponad 1 mln zł!strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie