Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Gdy rodzic jest sprawcą wypadku

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Gdy rodzic jest sprawcą wypadku

Gdy rodzic jest sprawcą wypadku

22 maja 2015
rodzic jest sprawcą wypadku

W październiku 2008 r. w Mieszkowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego kierująca samochodem osobowym nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachowując szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu podczas wykonywania manewru skrętu w lewo oraz nie obserwując dostatecznie wnikliwie przedpola jazdy, zajechała drogę jadącemu z przeciwka ciągnikowi siodłowemu, doprowadzając do zderzenia pojazdów.

 

W następstwie wypadku śmierć poniosła małoletnia pasażerka pojazdu. Dramatyzm tego zdarzenia dodatkowo potęgował fakt, że sprawcą wypadku była matka poszkodowanej dziewczynki.

 

Matka winna śmiertelnemu wypadkowi

 

Dziadkowie dziecka powierzyli dochodzenie roszczeń odszkodowawczych firmie VOTUM. Kwestia istnienia odpowiedzialności w sprawie wydawała się przesądzona, kierująca została skazana na przestępstwo z art. 177 § 2 k.k., nie było także wątpliwości, że zgon dziecka nastąpił na skutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku.

 

Pełnomocnik dziadków poszkodowanej wystąpił do właściwego zakładu ubezpieczeń, precyzując roszczenia odszkodowawcze. Argumentując zasadność zadośćuczynienia, wskazano na rozmiar cierpień jakich doświadczyli uprawnieni. Jak wynikało z pisemnego oświadczenia babci zmarłej dziewczynki, ta ostatnia mieszkała wspólnie z dziadkami, a rozmiar cierpień potęgował także fakt, że w chwili śmierci miała zaledwie 3 miesiące. Po śmierci dziecka uprawniona z trudem radziła sobie z bólem i cierpieniem po stracie; planowała wspólne chwile z wnuczką, a fakt, że zginęła po kilku miesiącach od narodzin uniemożliwił jej ich realizację.

 

Jednocześnie babcia dziecka musiała po tragicznym zdarzeniu wpierać także córkę, która była jego sprawczynią. Dziadek zmarłej dziewczynki również podkreślał, że po wypadku atmosfera w domu diametralnie się zmieniła, stała się bardziej nerwowa, co w konsekwencji rodziło niechęć do wykonywania codziennych obowiązków.

 

Odszkodowanie dla dziadków za ból i cierpienie

 

VOTUM S.A. dokonała zgłoszenia szkody w imieniu uprawnionych, wnosząc o wypłatę zadośćuczynienia za ból i cierpienie w kwotach po 30 000 zł. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel odmówił wypłaty, wskazując, że właścicielami pojazdu, którym wyrządzono szkodę są uprawnieni, a zatem nie stanowią oni osoby trzeciej w rozumieniu przepisów prawa, a tym samym nie przysługuje im odszkodowanie.

 

Dodatkowo zakład ubezpieczeń argumentował, że w jego ocenie, „z uwagi na relacje rodzinne między osobą sprawcy wypadku a osobami roszczącymi oraz zasady słuszności i współżycia społecznego, nie sposób przyjąć, żeby wyrównania zgłoszonej krzywdy – zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią Wnuczki – dochodzili rodzice od córki w procesie odszkodowawczym w okolicznościach niniejszej sprawy. Działania takie bowiem stałyby w rażącej sprzeczności z art. 87 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 5 kodeksu cywilnego”. Ponadto wskazano również, że w niniejszej sprawie nie zostały udowodnione okoliczności sprawy, a tym samym odmówiono przyznania odszkodowania.

 

VOTUM wykazuje błędy w argumentacji ubezpieczyciela

 

Uzasadniając odmowę ubezpieczyciel wskazał, że:

  • współposiadacze nie są osobami trzecimi; zgodnie z brzmieniem art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.W uchwale z dnia 7 lutego 2008 r. Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie: „Czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, w tym osobie bliskiej, będącemu współposiadaczem pojazdu, w związku z ruchem, którego wyrządzono szkodę?” wskazał, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu. Tym samym argumentacja ubezpieczyciela była nietrafna.
  • wypłata odszkodowania byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a także stałaby w sprzeczności z obowiązkiem rodziców i dzieci do wzajemnego szacunku i wspierania się.Taka argumentacja również była w ocenie pełnomocnika chybiona, przepisy prawa wyraźnie bowiem wskazują, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i w omawianym stanie faktycznych brak było przesłanek wskazujących na odmowę wypłaty.

 

Ponadto VOTUM S.A. dostarczyło dokumentację opisującą rozmiar doznanej na skutek wypadku krzywdy, co wyczerpało obowiązki dowodowe wynikające z art. 6 k.c.

 

VOTUM S.A. podjęło próbę polubownego zakończenia sprawy i ponownie wniosło o wypłatę na rzecz uprawnionych odszkodowania, a w efekcie ubezpieczyciel przyznał w drodze ugody każdemu z uprawnionych po 10 000 zł.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

2018-09-20-odszkodowanie 1280-klient-wozek-sport

Klient Votum S.A. mając 17 lat poważnie ucierpiał w wypadku komunikacyjnym. 13 lat po zdarzeniu specjaliści spółki uzyskali dla niego należne świadczenia i pomogli w zdobyciu środków na zakup wózka inwalidzkiego dostosowanego do jego potrzeb. Sprawdź, co mogą zrobić dla Ciebie! strzałka

Czy rowerzysta, który ucierpiał w wypadku drogowym może starać się o należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie? Historia poszkodowanego, który został potrącony przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę pokazuje, że tak. Ponadto odszkodowanie i zadośćuczynienie to nie jedyne świadczenia jakie można uzyskać. Przeczytaj i dowiedz się jak specjaliści Votum S.A. pomogli rowerzyście poszkodowanemu w wypadku.strzałka

rolnik

Wypadki w gospodarstwach rolnych często niosą ze sobą poważne konsekwencje, a ich skutki są odczuwalne nawet wiele lat od zdarzenia. Czy w takiej sytuacji poszkodowany może starać się o odszkodowanie oraz przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększonych potrzeb? Dowiedz się, jak Ekspertom Votum S.A. udało się pomóc kobiecie, która podczas pracy przy zbiorach lnu straciła rękę. strzałka

maluch

Pasażer samochodu osobowego na skutek kolizji drogowej odniósł poważne obrażenia. Kilka lat po wypadku otrzymał odszkodowanie, jednak jego kwota była znacznie zaniżona. Ponad 20 lat od wypadku podjęto ponowne starania o wypłatę należnych mu świadczeń. Czy możliwe jest otrzymanie zadośćuczynienia po tak długim czasie? Zapraszamy do lektury artykułu.strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie